Kroes: “Leden met dubbele agenda uit Raad van Bestuur van Icann”

© Belga
Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

“Een organisatie zoals de internationale domeinbeheerder Icann is nodig”, vertelde Eurocommissaris Neelie Kroes in de marge van de IGF Meeting in Nairobi aan Data News, “maar zo lang er mensen in de Raad van Bestuur zetelen die aan de ene kant mee belangrijke beslissingen nemen, en anderzijds actief zijn als lobbyist, of hun voordeel doen met beslissingen die door diezelfde raad worden genomen, is er iets fout.”

“Een organisatie zoals de internationale domeinbeheerder Icann is nodig”, vertelde Eurocommissaris Neelie Kroes in de marge van de IGF Meeting in Nairobi aan Data News, “maar zo lang er mensen in de Raad van Bestuur zetelen die aan de ene kant mee belangrijke beslissingen nemen, en anderzijds actief zijn als lobbyist, of hun voordeel doen met beslissingen die door diezelfde raad worden genomen, is er iets fout.” De Europese Commissie heeft de voorbije weken meermaals duidelijk gemaakt dat ze meer controle wil over het internet. Eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes is absoluut niet te spreken over de goedkeuring van het programma voor nieuwe internetextensies door Icann. In een officiële reactie opperde Kroes dat Icann het advies van de overheden naast zich neer had gelegd, en dat daaruit nogmaals bleek dat de organisatie ‘dringend hervormd’ moet worden.

Zo ver als Rusland en China (die het beheer van het internet willen onderbrengen bij de VN) wil de EU niet gaan. De bestaande organen voldoen voorlopig, maar Neelie Kroes eist toch dat de GAC (het adviesorgaan binnen Icann waarin de verschillende overheden zetelen), meer zeggenschap krijgt binnen de organisatie. De Eurocommissaris lijkt soms zelfs te suggereren dat overheden altijd het laatste woord moeten krijgen in de complexe beslissingsprocedures inherent aan het multistakeholder model van Icann (waarin verschillende belangengroepen vertegenwoordigd zijn).

Tijdens de internationale IGF (Internet Governance Forum) meeting, die deze week plaatsvindt in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, herhaalde Kroes nogmaals haar verzuchtingen. “Als het internet zijn rol wil vervullen op een coherente manier, dan zullen overheden meer zeggenschap moeten krijgen in het beheer van het platform.” Data News zag de kans schoon om haar enkele vraagjes te stellen over het onderwerp in de marge van het event.

Waarom bent u eigenlijk zo gekant tegen de introductie van nieuwe extensies in de domeinnaamruimte? Neelie Kroes: “Ik vind Icann een uitstekend initiatief, en we hebben zo’n organisatie ook nodig, laat dat duidelijk zijn. Ik hou ook niet van overheidsbemoeienis als die niet nodig is. Maar ik eis wel een duidelijk en transparant systeem. Waarbij er rekening wordt gehouden met de bekommernissen van alle partijen.”
“Het kan toch niet dat er mensen in de Raad van Bestuur van Icann zetelen, die aan de ene kant belangrijke beslissingen nemen met wereldwijde gevolgen (zoals de introductie van nieuwe internetachtervoegsels, nvdr.), en anderzijds actief zijn als lobbyist, of als belanghebbende partij binnen de internetsector? Leden die een dubbele pet dragen, die moeten er uit.”

Niet alle overheden zijn het Westerse, democratische model genegen. Wat als landen zoals China of Myanmar meer zeggenschap krijgen binnen de GAC, en dus binnen Icann? Dat zou de vrijheid op het internet niet ten goede komen. Kroes: “Je hebt een punt, maar als Icann nu eens een verantwoordelijke Raad van Bestuur zou hebben, dan was er geen probleem. Een Raad van Bestuur die naar alle stakeholders luistert. Maar als er om advies gevraagd wordt vanuit de GAC, en de Raad legt die vraag naast zich neer, dan is er iets mis, denk je niet?”

Er werden door de GAC 80 kanttekeningen geplaatst bij de aanvraagregels voor de nieuwe internetextensies. De overgrote meerderheid van de bezwaren is intussen weggewerkt. Wie beweert dat Icann niet luistert naar de verzuchtingen van overheden, doet de waarheid minstens een beetje geweld aan. Kroes: “Ik hoop dat u niet altijd de aantallen als leidraad neemt. Ik ben pas te overtuigen wanneer het over inhoud gaat. Heel wat van de 80 bemerkingen werden zogezegd weggewerkt met een pennentrek. Vaak betrof het de minder belangrijke issues. Aan de essentie werd niet geraakt. Denk maar aan het opheffen van de scheiding tussen registries en registrars (de nieuwe regels zorgen er voor dat registrars zélf voor nieuwe internetachtervoegsels kunnen gaan, en die suffixen zelf kunnen uitbaten en beheren. En registries hoeven niet langer via tussenpersonen te passeren om domeinnamen aan de man te brengen, nvdr.). De internetindustrie is nog niet klaar voor een dergelijke omwenteling. Icann brengt potentiële gTLD kandidaten zelfs in gevaar, omdat ze riskeren het Europese mededingingsrecht te schenden.”

U vindt de komst van een nieuwe internetextensies dus een onverantwoordelijke demarche van de internetindustrie? Kroes: “De beslissing draagt mijn voorkeur niet weg, neen. Maar ik ga er wel van uit dat we er uit zullen geraken.”

Het beheer van het domeinnaamsysteem moet niet aan de Verenigde Naties worden toevertrouwd? Kroes: “Nogmaals: voor mij hoeft het systeem op zich niet te veranderen. Een multistakeholder model valt zelfs te verkiezen, maar dan wel graag volgens de democratische regels die we gewend zijn in het Westen. Icann moet evolueren naar een model met echte, representatieve verkozenen. We moeten af van lobbyisten die zich voordoen als multistakeholders.”

Opvallend toch dat u zo streng bent voor de internetindustrie. Met het aanpakken van de telecomoperatoren heeft de Europese Commissie meer moeite. Zo is er onlangs nog tegen een striktere regelgeving rond netneutraliteit gestemd. Een internet met verschillende snelheden komt dichterbij. Kroes: “Ik ben optimistischer gestemd dan u wat dat betreft. Het is in eerste instantie aan het bedrijfsleven om regels op te stellen rond netneutraliteit. Maar als het fout zou lopen op dat vlak, of als er dingen zouden gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan kan u er van op aan dat we actie zullen ondernemen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content