Kruispuntbank Sociale Zekerheid gaat voor SOA

De overstap naar een ‘service oriented architecture’ – in samenwerking met IBM – moet het de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mogelijk maken een rits bijkomende diensten aan te bieden.

Vandaag heeft de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een wereldreputatie opgebouwd – vorig jaar nog bevestigd door een ‘public service award’ van de UNO – als efficiënt en betrouwbaar doorgeefluik van informatie tussen de vele en verscheiden spelers op het gebied van sociale zekerheid (inclusief overheidsinstellingen, parastatalen, gemeentelijke en privé-instellingen). De KSZ verwerkte zo in 2006 meer dan 500 miljoen informatie-uitwisselingen.Hoewel de huidige infrastructuur al heel wat soa-trekjes vertoont, heeft de KSZ in de voorbije jaren aan nieuwe diensten gewerkt die administrateur-generaal Frank Robben om redenen van kostenverlaging, efficiëntieverhoging, meer gebruiksvriendelijkheid en minder complexiteit wil onderbrengen op een enkel soa-systeem.Eigen werkDe KSZ ziet naast zijn doorgeefluikfunctie nog een resem diensten die de organisatie kan aanbieden. Naargelang meer instanties willen samenwerken en de vraag naar geïntegreerde diensten over verschillende overheidsinstanties groeit, wil het KSZ “niet de processen zelf bieden, want dat blijft bij de betrokken instanties, maar wel basisdiensten leveren, zodat niet iedereen die telkens opnieuw zelf moet ontwikkelen.” Zo zou het KSZ een transparante opzoekingsdienst naar id-gegevens van een persoon door de verschillende registers kunnen aanbieden. Of een doorgeefluik kunnen vormen als een persoon te kennen geeft bij een gemeente dat hij of zij verhuist, waarna naast de betrokken gemeenten ook privébedrijven (zoals nutsvoorzieningen) worden geïnformeerd. “Ik ben voorstander van een duidelijke taakverdeling,” aldus Robben, “waarbij het wel zo is dat als bij de gebruikers een nieuwe vraag ontstaat, het mogelijk moet zijn om op basis van de beschikbare informatie en componenten ook het antwoord te kunnen creëren.” Daarbij wordt ook gedacht aan mogelijkheden voor de burger als eindgebruiker, bijvoorbeeld in een toepassing die een werkzoekende informeert over de verschillende (ca. 108!) arbeidsbevorderende maatregelen en welke daarvan op hem of haar betrekking hebben voor een potentiële werkgever – een samenwerking tussen 13 à 14 organisaties.Flexibel toegangsbeheerKortom, door de onderliggende basisdiensten aan te bieden, biedt de KSZ de aangesloten organisaties de kans zich toe te leggen op de ontwikkeling van hun processen en businesscomponenten, die vervolgens in nieuwe services kunnen worden samengevoegd.Precies omdat de KSZ aan de hoogste eisen inzake gegevensbescherming moet voldoen, hebben Robben en de zijnen een bijzonder flexibel systeem van gebruikers- en toegangsbeheer uitgewerkt (met een gedistribueerde verwerking van aanvragen, machtigingen en autorisatie), dat tevens perfect past in de nieuwe soa-omgeving, o.a. om toepassingen veilig met elkaar te laten samenwerken. De ervaring van Robben met de e-ID-kaart en digitale certificaten is hierin overigens duidelijk merkbaar.Van mainframe naar openAls onderdeel van het soa-project voorziet de KSZ ook de overstap van een IBM S/390 mainframeomgeving (in een Sysplex-configuratie!) naar een IBM p-Series Linux-cluster met een IBM WebSphere soa-suite (ondersteund door soa-appliances). Gezien de bijzonder hoge eisen inzake beschikbaarheid van het systeem, zal het hele project gefaseerd verlopen over een periode van 2,5 jaar. “We zijn altijd al afkerig geweest van risico’s en we zullen nooit de overstap definitief zetten vooraleer we absoluut zeker zijn. Na een eerste geslaagde ‘proof of concept’ (die een test met 9 miljoen berichten op één nacht tijd omvatte), wordt nu werk gemaakt van een pilootfase (6 maanden gezamenlijke ontwikkeling van de architectuur door KSZ en IBM). Nadien volgt een industrialisatiefase van één jaar waarin 40 diensten worden overgezet en het systeem wordt getest, met vervolgens een adoptiefase waarin alle overige processen en diensten worden overgezet. De uiteindelijke oplevering van het project – dat voor IBM ook een referentieproject vormt – is voorzien in 2009.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content