Lagere stralingsnorm voor gsm-masten in Brussel uitgesteld

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

De omstreden verlaging van de stralingsnorm voor gsm-masten in Brussel wordt uitgesteld. De nieuwe regeling moest normaal morgen/zaterdag ingaan, maar liep vertraging op en botste ook op kritiek.

De omstreden verlaging van de stralingsnorm voor gsm-masten in Brussel wordt uitgesteld. De nieuwe regeling moest normaal morgen/zaterdag ingaan, maar liep vertraging op en botste ook op kritiek.

Twee jaar geleden besloot het Brusselse Parlement de stralingsnormen voor gsm-masten in het Brusselse gewest fors te verlagen van 20 volt per meter naar 3 volt per meter. Bedoeling was om de gezondheidsrisico’s van de straling te beperken. In principe moest de ordonnantie morgen/zaterdag officieel ingaan.

Maar de regeling botste op verschillende problemen. Er was onder meer kritiek op de uitvoerbaarheid van de verlaging. Zo zou een lagere stralingsnorm bijvoorbeeld problemen kunnen veroorzaken voor het Astrid-communicatienetwerk van brandweer en politie, waardoor ook de hulpverlening in het gedrang dreigde te komen.

Daarnaast liep de regeling vooral vertraging op door een procedure bij het Grondwettelijk Hof waarbij de bevoegdheid van de Brusselse regering in vraag werd gesteld. Maar het Hof besliste enkele weken geleden dat de Brusselse regering wel degelijk bevoegd was. Door die juridische procedure raakten de uitvoeringsbesluiten voor de ordonnantie niet op tijd klaar.

Daarom heeft Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck met de gsm-operatoren een uitstel afgesproken. Intussen wordt gezocht naar een regeling die “technisch correct” is en tegelijk haalbaar voor de operatoren. Bedoeling is om de uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie tegen 15 september 2009 goed te keuren. Tot dan worden er geen processen-verbaal opgemaakt voor het niet-naleven van de norm.

“De ministers en de operatoren zijn verheugd dat ze een akkoord hebben bereikt waardoor de naleving van de norm zal worden gewaarborgd en tegelijk de kwaliteit van de netwerk en de aangeboden diensten zal worden gevrijwaard”, zo staat te lezen in een gezamenlijk persbericht van minister Huytebroeck en de gsm-operatoren.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content