Le nouveau CIO est arrivé

De druk op de CIO (Chief Information Officer of ook gekend als: ICT Manager) neemt alsmaar toe. De CIO als “endangered species”?

De druk op de CIO (Chief Information Officer of ook gekend als: ICT Manager) neemt alsmaar toe. De CIO als “endangered species”? Als ik er Wikipedia op nasla dan lees ik dat één van de belangrijke oorzaken van “bedreigde soort” de “verandering in de omgevingsfactoren” is. De lat wordt alsmaar hoger gelegd, de verwachtingen nemen toe. Daar waar de CIO vroeger de baas van de informatici was wordt er vandaag veel meer van hem verwacht. Laat mij enkele verwachtingen opsommen:

a) De CIO als spilfiguur in het aligneren met de business. De ICT strategie moet afgestemd zijn op de business. Business en ICT Alignment, Business Fusion. Niemand die hier niet mee akkoord zal gaan. Het probleem waar we vanuit ICT mee geconfronteerd worden is dat zeer vaak de verschillende business units onderling zelf niet met elkaar zijn gealigneerd. Een oud spreekwoord zegt: “Men kan geen twee heren dienen”. Een uitdaging voor de CIO om toch tot alignering te komen zowel horizontaal als vertikaal.

b) De CIO als interne marketeer van zijn ICT departement naar de rest van de organisatie. Focus leggen op wat er goed gebeurt en dit zichtbaar maken ttz niet alleen “mail to all” met de problemen die er zijn of waren. Een continu aandachtspunt.

c) De CIO als eindverantwoordelijke voor het welslagen van alle ICT projecten. “Er zijn geen ICT projecten mijnheer, er zijn alleen business projecten”. Juist. En dit heeft als consequentie dat er gedurende het hele project zowel mensen van ICT als van business mee verantwoordelijk zijn voor het welslagen. Een hele opdracht om dit gedaan te krijgen.

d) De CIO als eindverantwoordelijke voor het optimaal beheren van alle ICT infrastructuur. De complexiteit van de omgevingen maakt het tot een hele uitdaging om dit onder controle te krijgen en te optimaliseren. Echte expertise is schaars en roeien met de riemen die je hebt is geen optie op langere termijn.

e) De CIO als eindverantwoordelijke voor continu verbeteren van de eigen ICT processen en manieren van werken. We moeten anders gaan werken, de oude werkwijzen voldoen immers niet meer. Continue verbetering: geen droom meer maar noodzaak.

f) De CIO als leider en people manager en interne change manager. De grootste uitdaging voor de komende jaren op het vlak van personeel zal zijn: goede mensen behouden. Ondermeer door hun te laten evolueren binnen de nieuwe contexten. Hoe motiveer ik mensen tot verandering? Welke verandering voer ik wanneer in?

g) De CIO als visionair. Van de CIO wordt verwacht dat hij ons een visie geeft van hoe de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen kunnen worden gebruikt.

h) De CIO die verondersteld wordt inzicht te hebben in alle, zoniet de meeste, facetten van ICT. Dit punt wordt naar mijn mening de laatste tijd iets onderbelicht in de literatuur. Men moet zien dat men het kind niet met het badwater weggooit.

i) De CIO die verondersteld wordt inzicht te hebben in alle, zoniet de meeste, facetten van de business. Zeer belangrijk om mee de prioriteiten te bepalen maar evenzeer als voorbeeldfunctie naar zijn team.

j) De CIO die wordt afgewogen op zijn rechtstreekse bijdrage tot de groei in omzet. De nieuwe hype die er staat aan te komen. Probeer deze maar voor te zijn.

En ik zal er meer dan waarschijnlijk nog een aantal vergeten zijn. Ik denk dus dat ik met recht en rede de CIO mag uitroepen tot functie van het jaar 2011. 2010 was een scharnierjaar voor de CIO. 2011 wordt het jaar van de grote verandering. Ik wens alle CIO’s en zijn collegae COO’s, CFO’s, CEO’s een boeiend, collegiaal en succesvol 2011.

Guido Van Humbeeck, senior partner AE

Deze opinie verscheen eerder in De Tijd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content