Leger beschikt tegen eind volgend jaar over cybercommando

Ludivine Dedonder

Het Belgische leger zal tegen eind volgend jaar een ‘Cyber Command’ hebben. Dat wordt de voorloper van een volwaardige cyberdefensiecomponent, die minister Ludivine Dedonder (PS) wil oprichten naast de vier klassieke legercomponenten.

Naast de land-, lucht-, marine- en medische component wil minister van Defensie Dedonder een vijfde legercomponent opgericht zien, die gericht is op cyberdefensie. Dat zei ze vorig jaar tijdens de voorstelling van haar beleidsverklaring in de Kamer. De oprichting van zo’n cybercomponent ligt al jaren op tafel.

De eerste stappen in die richting worden nu gezet. Die moeten ertoe leiden dat het leger tegen eind volgend jaar over een cybercommando beschikt, zei Dedonder woensdag in de commissie Defensie. Die moet onder meer de missies van de inlichtingendienst van Defensie, ADIV, ondersteunen, de ontwikkeling van cybercapaciteiten garanderen en de innovatie op vlak van cybertechnologie bij Defensie op gang brengen.

De oprichting van de cybercomponent was oorspronkelijk voorzien voor 2025, maar legerstafchef Michel Hofman kondigde vorige maand een versnelling van de plannen aan. Hij noemde toen eind 2022 als timing. Op termijn zouden er volgens verschillende kranten ongeveer 300 hooggekwalificeerde militairen en burgers bij de cybercomponent aan de slag kunnen.

De plannen om de capaciteiten rond cyberdefensie uit te bouwen dateren al van 2015. Toen was het de ambitie om 24 mensen extern te zoeken. Een jaar later deed Data News navraag naar de stand van zaken en was daar iets meer dan de helft van gerekruteerd.

Partner Content