Liga voor Mensenrechten vecht nieuwe telecomwet aan (en rekent daarvoor op u)

© Reuters

Volgens de Liga voor Mensenrechten schendt de nieuwe telecomwet de privacy.

Volgens de Liga voor Mensenrechten schendt de nieuwe telecomwet de privacy. Ze start een procedure tegen de wet en zoekt middelen daarvoor via crowdfunding.

De wet, die vorige zomer werd goedgekeurd, komt erop neer dat elk bedrijf dat in ons land telefonie- of emaildiensten aanbiedt, een jaar lang moet opslaan wie met wie communiceert, vanaf welk toestel dat gebeurt, hoe lang het gesprek duurt, enzovoort. Die metadata kunnen politie, gerecht en inlichtingendiensten opvragen in hun onderzoeken.

De wet is een omzetting van een Europese richtlijn. Speurders bij politie en gerecht zeggen dat er niet zo veel verandert omdat de telecombedrijven die gegevens nu toch al bijhouden voor hun facturen. Maar de Liga voor Mensenrechten ziet dat anders.

Schending

‘We weten zeer goed dat die communicatiegegevens belangrijk kunnen zijn in onderzoeken’, zegt Caroline De Geest, juriste bij de Liga, in De Standaard. ‘Veiligheid is belangrijk. Maar privacy ook. En deze nieuwe wet gaat volgens ons te ver, ze schendt het recht op privacy en het recht op vertrouwelijke communicatie’.

De Liga laakt ook het gebrek aan controle door een onafhankelijke commissie. Ze stelt zich vragen bij de veiligheid van persoonlijke gegevens.

Crowdfunding

Vorige week diende de Liga samen met haar Franstalige evenknie een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de wet aan te vechten. Omdat zo’n procedure geld kost, wil de Liga middelen ophalen via crowdfunding. Men hoopt 5.000 euro te verzamelen. (Belga/KVDA)

Partner Content