Linux kernel niet onder GPL 3, filosofisch conflict

Linus Torvalds stelt uitdrukkelijk dat de Linux kernel niet onder de versie 3 van de general Public License zal beschikbaar komen. Deze versie 3 is momenteel in ontwikkeling en zorgt duidelijk voor ‘filosofische conflicten’.

Het struikelblok voor Linus Torvalds is de eis in de ontwerp-GPL 3 dat er geen ‘digitale restricties’ op de code mag worden toegepast, zonder een controle van de gebruikers op die restricties. Lees: elke vorm van ‘digital rights management’ dat gebruikers niet te omzeilen beperkingen oplegt inzake het gebruik/raadplegen van code (of materiaal als video, teksten) onder GPL 3, is verboden.Voor Torvalds is dit onaanvaardbaar, want dat zou bijvoorbeeld vereisen dat “personen hun privé-sleutels zouden moeten vrijgeven. Dat zou ik niet doen!” Kortom, wat Torvalds betreft is en blijft de kernel – zoals dat steeds het geval was – uitdrukkelijk onder de GPL 2.Het geschil heeft uiteindelijk alles te maken een fundamenteel filosofisch verschillende opvatting. Richard Stallman – de bezieler van de Free Software Foundation, die tekende voor de ontwerptekst van GPL 3 – verdedigt een ‘pure’ ongehinderde toegang en manipulatie van code en content, wat het consequent voortzetten is van zijn opvattingen sinds de jaren zeventig. Met de nieuwe anti-DRM voorzieningen lijkt Stallman in eerste instantie op de film- en muziekwereld te mikken. Torvalds en anderen houden er een meer pragmatische benadering op na, die ‘open’ maximaal nastreeft, maar ruimte voor ‘bedrijfseigen’ laat als dat een must is. Zo kunnen bedrijfseigen drivers in de Linux kernel worden geladen als dat nodig blijkt, bijvoorbeeld voor het aansturen van beeldschermen.De publicatie van de ontwerptekst van GPL 3 moet het begin zijn van een jaar discussie over de nieuwe licentie. Belangstellenden kunnen de ontwerptekst [hier] inladen.

Partner Content