Matige cijfers en vooruitzichten voor Systemat en Econocom

Systemat kende een jaar vol herstructeringen en verwacht geen dit jaar heropleving. De andere grote “Belgische” ict-dienstverlener, Econocom, zag de omzet gevoelig achteruitgaan maar het nettoresultaat verbeteren. Het bedrijf voorspelt een beter 2006.

Voor de Belgische ict-integrator Systemat is 2005 een jaar om snel te vergeten. De omzet bleek in vrije val, van 281,7 miljoen naar 179,6 miljoen euro. Dat komt grotendeels door de ontmanteling van buitenlandse activiteiten (Portugal en Frankrijk). Het personeelsbestand daalde van 500 naar 430 mensen. De brutomarge wordt daardoor aangetast en het resultaat voor belastingen vertoont een nettoverlies van 4,8 miljoen euro, tegenover een (heel krap) positief saldo vorig jaar. Voortaan werkt Systemat met twee entiteiten: Systemat Business Services (SBS) voor de grote klanten en Systemat Global Solutions (SGS) voor de kmo-markt.”Het management van Systemat verwacht geen groei in 2006,” aldus de directie, die preciseert dat de omzet opnieuw zal dalen tot ongeveer 125 miljoen euro. “Maar dat zal vooral gepaard gaan met een verbetering van de winst,” met nettoresultaat na belastingen rond 3 miljoen euro.De Frans-Belgische ict-dienstverlener Econocom van zijn kant maakt ook mindere cijfers bekend, van 602,4 naar 550,9 miljoen euro (volgens de nieuwe IFRS boekhoudingnormen). Die hangen samen met het stoppen van de activiteiten in de Verenigde Staen en in Zwitserland en met de prijsdruk. Het is trouwens daardoor dat het contract met Electrabel, ter waarde van 9 miljoen euro per jaar, of 110 à 120 mensen, moest ingeperkt worden met 10 procent, maar wel verlengd werd met een jaar). De managed services gaan vooruit, in tegenstelling tot “products & solutions” en financial services.Het operationele resultaat bedraagt 19 miljoen euro, een stijging met 6,5 procent en de operationele marge is 3,4 procent. De ambitie van de groep is om 5 procent te bereiken tegen 2007. Van de bij ons gewonnen contracten sinds het begin van het jaar noemt Econocom de FOD Financiën (beheer van de printers, 9 miljoen euro over 5 jaar) en Dexia (beheer van de Microsoft-licenties voor Europa, ongeveer 11 miljoen euro over 3 jaar).De groep stelt voortaan 1770 mensen tewerk, een stijging met 5 procent. België maakt ongeveer een derde uit van de totale omzet van Econocom, tegenover 48 procent voor Frankrijk, 12 procent voor Nederland en 10 procent voor de rest van Europa. Vorig jaar kocht de groep in ons land A2Z, gespecialiseerd in it- en telecomdiensten voor kmos voor een forfaitair bedrag.”Het jaar 2006 zal vooral gewijd worden aan de verovering van marktsegmenten, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, en op de verbetering van de operationele winstgevendheid,” vertellen ze ons bij Econocom. Zo bevat het aanbod Mobileasy bijvoorbeeld producten en diensten voor mobiel beheer (consultancy, leveren van uitrusting en lijnen, ondersteuning voor de gebruikers, onderhoud, financiering, administratief en operationeel beheer en tariefoptimalisering).

Partner Content