McAfee vergoedt ook in België

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

McAfee gaat consumenten en bedrijven vergoeden voor het recente update-probleem.

McAfee gaat zowel consumenten als bedrijven vergoeden voor het recente update-probleem. In Nederland werd ook geklaagd over de dienstverlening.

Op z’n Amerikaanse website biedt McAfee een oplossing voor consumenten die werden getroffen door de rampzalige update van 21 april. In dat document belooft McAfee om “thuisgebruikers die kosten hebben gemaakt om hun pc te laten herstellen als gevolg van het security-voorval, hun redelijke uitgaven (“reasonable expenses”) terug te betalen.” Hoe één en ander in zijn werk zou gaan, zou nog in de komende dagen worden bekengemaakt.

Navraag bij McAfee leert dat ook in onze contreien dat aanbod geldt, maar dat zoals in de Verenigde Staten ook hier nog niet is geweten hoe een en ander zal worden aangepakt. Eén en ander zal op de McAfee website worden aangekondigd. In de oplossing wordt ook verwezen naar een gratis herstel-cd en een gratis extensie van twee jaar voor het product waarvoor ze momenteel een abonnement hebben lopen. Deze beide aanbiedingen gelden ook voor de Benelux-klanten.

Voorts gaat McAfee ook een ‘customer commitment package’ aanbieden voor bedrijven die onder de update hebben geleden. In samenwerking met het partnerkanaal kan dat pakket “een combinatie of selectie van diensten, ondersteuning en producten omvatten op maat van elke klant. […] We zullen de klanten die hiervoor in aanmerking komen in de komende dagen contacteren met informatie over de procedure om van dit aanbod gebruik te maken.” Bedrijven moeten wel McAfee Support hebben gecontacteerd.

In de reacties/commentaren op de excuses van Barry McPherson, executive vice-president Support, op de McAfee Security Insights Blog, stond tevens een uitdrukkelijke klacht over de wijze waarop in Nederland (en bij extensie ook voor Belgische klanten?) ondersteuning werd geboden. De persoon in kwestie probeerde gedurende twee dagen contact te krijgen, maar werd slechts aan het (dure telefoon)lijntje gehouden. Bevraagd hierover klonk de eerste reactie dat men van het probleem geen weet had.

Wie een formeel excuus van McAfee wil bekijken en beluisteren, vindt hier een boodschap van president en ceo David DeWalt.

Partner Content