Medische specialisten zijn eHealth-platform genegen

De overheid knutselt momenteel een eHealth-platform in elkaar om gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen. De artsen-specialisten staan alvast positief tegenover het initiatief, zo leert een enquête bij 1.400 artsen-specialisten uitgevoerd door het vakblad de Specialisten/les Spécialistes. Drie specialisten op vijf bestempelen het platform als ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Een vijfde stelt zich neutraal op. Vooral Nederlandstaligen zijn pro.

De overheid knutselt momenteel een eHealth-platform in elkaar om gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen. De artsen-specialisten staan alvast positief tegenover het initiatief, zo leert een enquête bij 1.400 artsen-specialisten uitgevoerd door het vakblad de Specialisten/les Spécialistes. Drie specialisten op vijf bestempelen het platform als ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Een vijfde stelt zich neutraal op. Vooral Nederlandstaligen zijn pro.

Administratieve overlast is vele artsen een doorn in het oog en bovendien vinden vier specialisten op vijf dat de belasting de laatste jaren nog is toegenomen. Allicht daarom stellen velen hun hoop op een doorgedreven informatisering. Alleszins wordt het eHealth-platform waaraan de overheid momenteel timmert om gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen positief onthaald. 19,3% van de medische specialisten noemt het een ‘zeer goed’ en 40,6% een ‘goed’ initiatief. Een vijfde stelt zich neutraal op.

Een minderheid – respectievelijk 8,0% en 3,3% – bestempelt het eHealth-platform als een ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ idee. In het noorden van het land is er duidelijk meer animo voor het overheidsplatform dan in het zuiden. Twee op de drie Nederlandstalige artsen vinden het een (zeer) goed initiatief en slechts 7,7% beschouwt het als (zeer) slecht. Het aantal voorstanders aan de andere kant van de taalgrens is beperkter (52,5%) terwijl er meer tegenstanders zijn -15,7% vindt een elektronisch platform een (zeer) slecht idee. In beide taalgroepen staat een vijfde (22,2%) er neutraal tegenover. Allicht is het wel geen toeval dat 8,2% van de Franstalige artsen er ‘geen mening’ op na houdt terwijl dat bij de Nederlandstaligen amper 2,9% is.

1.382 specialisten (751 Nederlands- en 631 Franstaligen) vulden een enquêteformulier bruikbaar in. Hoewel de mogelijkheid bestond om dit online te doen, opteerden de meesten (1.166) toch voor het invullen van de papieren vragenlijst die bij het nummer van de Specialisten/les Spécialistes van 20 april zat.

(Geert Verrijken)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content