Meer aandacht van Justitie voor cybercriminaliteit

© Belga
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Bestaande middelen ten volle te benutten in de strijd tegen cybercriminaliteit, aldus minister Turtelboom.

In antwoord op een mondelinge vraag van Tanguy Veys (VB) in de Commissie voror de Justitie, stelt minister Turtelboom dat “in de nabije toekomst dienen maatregelen te worden genomen opdat de gerechtelijke autoriteiten de wettelijke middelen waarover zij beschikken ten volle zouden kunnen benutten. Momenteel is een aantal partners binnen de veiligheidsketen zich aan het buigen over mogelijke wettelijke aanpassingen met betrekking tot deze problematiek.” De minister wijst erop dat al in 2008 door het College van procureurs werd beslist binnen elk parket, parket-generaal en federaal parket referentiemagistraten aan te stellen. Terzake werden al twee samenwerkingsverbanden afgesloten in respectievelijk Oost-Vlaanderen (waar het parket van Dendermonde het voortouw neemt) en in West Vlaanderen (Veurne).

Meer middelen, beter benutten

De minister noteert wel dat “de opsporings- en vervolgingsdiensten evenwel duidelijk stellen dat ze op heden ter zake nog over onvoldoende mogelijkheden beschikken, zowel op technisch als op juridisch vlak, en inzonderheid om de identificatie, lokalisatie en kennisname van privécommunicatie mogelijk te maken.” Dat wordt mooi toegelicht in het recente boek ‘Cybercrime’, door Jan Kerkhofs en Philippe Van Linthout (ondserzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen). Er zijn middelen en de wetgeving heeft al ontwikkelingen als het cloud-gebeuren voorzien, maar er moet worden gewerkt aan de kennis van alle betrokkenen inzake de aard van cybercrime (an sich en als onderdeel van alle mogelijkheden), evenals de beschikbare bestrijdingsmiddelen en hun gebruik. Voorts moeten ontwikkelingen als versleuteling van berichten worden ondervangen door de mogelijkheid om een vorm van hacking-activiteit te ontwikkelen. In 2012 en 2013 heeft Justitie in ieder geval gezocht naar “bijkomende budgetten met betrekking tot de middeleninterceptie.”

Minister Turtelboom stelt voorts dat Justitie “actief betrokken wil blijven” bij het centrum voor cybercriminaliteit http://datanews.knack.be/ict/nieuws/regering-maakt-10-miljoen-euro-vrij-voor-strijd-tegen-cybercriminaliteit/article-4000418747334.htm in België, waarvan de oprichting in december 2013 werd beslist.

Partner Content