Meer BYOD ondanks gevaren

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Een enquête van ISACA – een wereldwijde vereniging van ict- en securityspecialisten en auditors – bij meer dan 4.500 leden in 83 landen ziet een gevoelige stijging van bedrijven die een politiek rond ‘bring your own device’ (byod) hanteren.

Een enquête van ISACA – een wereldwijde vereniging van ict- en securityspecialisten en auditors – bij meer dan 4.500 leden in 83 landen ziet een gevoelige stijging van bedrijven die een politiek rond ‘bring your own device’ (byod) hanteren.

Wereldwijd biedt 28 procent van de bedrijven een vrije mogelijkheid om persoonlijk materiaal voor beroepsdoeleinden aan te wenden, wat in Noord-Amerika stijgt tot 34 procent en zelfs 48 procent in Oceanië. Het percentage bedrijven dat byod totaal verbiedt, daalde van 58 procent tot 30 procent. Opmerkelijk, want niet minder dan 54 procent van de bevraagden stelt dat de nadelen van byod groter zijn dan de voordelen, tegen slechts 15 procent die de voordelen groter inschat. Vreemd is dan ook dat 26 procent van de bedrijven in het geheel geen securitypolitiek inzake byod heeft… In Europa houden de securitymaatregelen gewoonlijk een vorm van versleuteling (48%) in, evenals een paswoordbeheersysteem (44%) en de mogelijkheid een toestel op afstand te wissen (37%). Ook wordt vaker toestemming gegeven om bedrijfstoestellen voor privé-doeleinden aan te wenden.

Ict-professionals hebben overigens redenen om voor onheil te vrezen, want uit de ‘Risk-reward-barometer’ voor de VS (op www.isaca.org) blijkt hoe nonchalant consumenten omgaan met security-settings, de opslag van paswoorden, het gebruik van opslagcapaciteit en tools in de cloud en dergelijke. Vaak hebben ze geen weet van de bedrijfssecurity-politiek, of menen ze verkeerdelijk dat het bedrijf voor de security van hun byod-systemen instaat.

Partner Content