Meer dan 3.000 klachten over e-commerce in 2014

© thinkstock

De Economische Inspectie ontving vorig jaar 3.137 klachten over handelspraktijken via websites. De helft van de betrokken ondernemingen was echter niet in ons land gevestigd.

Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister Alexander De Croo op een schriftelijke vraag van Rik Daems (Open VLD).

Meeste klachten over consumentengoederen

De sector die vorig jaar het grootste aantal klachten genereerde, is die van de consumentengoederen. Informatieproducten waren goed voor 7,94 procent van de klachten, telecomproducten voor 4,98 procent, kleding en schoeisel voor 5,29 procent, cosmetica voor 4,59 procent en speelgoed voor 5,13 procent.

Naast consumentengoederen nemen ook de vrijetijdsdiensten heel wat klachten voor hun rekening. 7,68 procent gaat over culturele diensten en 3,41 procent over pakketreizen.

Als oneerlijke handelspraktijken worden vastgesteld door ondernemingen die niet in ons land maar wel binnen de EU gevestigd zijn, vraagt de Economische Inspectie aan de territoriaal bevoegde autoriteit om tussen te komen. De consumenten worden geïnformeerd dat ze zich kunnen wenden tot het Europees Centrum voor de Consument, dat conflicten op een informele manier tracht op te lossen.

Mystery shopping

Wat ons land betreft heeft de Economische Inspectie het initiatief genomen om na te gaan of de Belgische ondernemingen de nieuwe wetsbepalingen inzake e-commerce, die sinds 31 mei 2014 van kracht zijn, respecteren. De controle slaat vooral op de aan- of afwezigheid van de wettelijk vereiste vermeldingen van precontractuele informatie.

Alexander De Croo wijst erop dat de Economische Inspectie niet over de wettelijke mogelijkheid beschikt om aan ‘mystery shopping’ te doen. (Belga/MI)

Partner Content