Meer dan 5.200 meldingen van phishing in naam van FOD Financiën

© belga

Er werd tussen juni en begin december 2020 al 5.200 keer melding gemaakt van fraudeurs die zich voordoen als de FOD Financiën. Dat blijkt uit de cijfers die CD&V-Kamerlid Steven Matheï opvroeg bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

De laatste maanden waarschuwde de FOD Financiën meermaals voor valse e-mails en sms’en die fraudeurs zogenaamd versturen uit naam van deze Federale Overheidsdienst. De criminelen sturen onder meer nepberichten over belastingaangiften of coronapremies en vragen om vertrouwelijke bankgegevens mee te delen.

Automatische controle

Verdachte e-mails kunnen doorgestuurd worden naar verdacht@safeonweb.be. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) controleert dan automatisch de links en bijlages in deze berichten. Sinds juni 2020 kan men, wanneer in die verdachte mails de identiteit van de FOD Financiën wordt gebruikt, ook een online contactformulier invullen. De overheidsdienst gaat dan na of het al dan niet om phishing gaat. Tegelijkertijd brengt de FOD Financiën het CCB op de hoogte zodat aanvallen geblokkeerd kunnen worden.

Kamerlid Steven Matheï: ‘Ondanks de grotere media-aandacht voor het fenomeen blijven fraudeurs valse berichten versturen en slachtoffers maken, ook via een valse identiteit van de FOD Financiën. Het contactformulier moet dus nog veel bekender worden. Elke burger zou direct moeten weten waar ze een vermoeden van phishing met de identiteit van de FOD Financiën kunnen melden.’

Partner Content