Meer dan 80 % van de Waalse telefoons op IP

De openbare informatica in het Waals Gewest sleept al enkele jaren een niet zo fraai imago met zich mee. Daar komt stilaan verandering in.

De openbare informatica in het Waals Gewest sleept al enkele jaren een niet zo fraai imago met zich mee: de projecten verlopen traag, de infrastructuur is aan het verouderen, de aanbestedingen zijn afgeschermd,… Ongeveer een jaar geleden maakte Thierry Bertrand, directeur van de DTIC-afdeling en in zekere zin de ‘cio’ van het Gewest, de balans op nadat de overheid voor de informatica “de touwtjes weer in handen nam” in het post-GIEI-tijdperk. De uitdaging was toen om een opening te bewerkstelligen onder de leveranciers, waarbij het onderhoud en de evolutie van een zeer uiteenlopend applicatiepark gewaarborgd bleven. Een “zware erfenis”, om het met de woorden van Thierry Bertrand te zeggen, die toen een hele reeks projecten aankondigde. De voip-infrastructuur beheerd door DTIC (SPW + kabinetten + satellietstructuren) wordt nu in meer dan 80 % van de gevallen gebruikt volgens Thierry Bertrand. Een jaar geleden was dat nog maar 25 %.

“Het was nooit onze bedoeling om te zorgen voor een volledige wifi-dekking in de gebouwen, gezien het voorzorgsbeginsel in verband met de mogelijke schadelijke effecten van straling. Wij hebben een vijftigtal vergaderzalen uitgerust.” Volgens een goed geïnformeerde bron zou de complexe verbinding in sommige vergaderzalen veel mensen ontmoedigen. De openbare aanbesteding voor tablets zal “binnenkort” worden gelanceerd. Het zal gaan om Android. “Onze prioriteit was om een beveiligde samenwerkingsinfrastructuur in te voeren voor diensten (nvdr: op Microsoft Exchange) voordat er terminals worden ontplooid.” De DTIC neemt deel aan dit strategische project tegen de achtergrond van de regionalisatie, maar heeft niet de sleutel in handen. “Er werd een politieke keuze gemaakt om de technische leiding toe te vertrouwen aan ETNIC (nvdr: de it-afdeling van de Federatie Wallonië-Brussel).” De organisatorische sturing gebeurt in een consortium en staat onder leiding van eWBS, de nieuwe naam van Easi-Wal, met uitgebreide bevoegdheden voor de Federatie. De DTIC heeft een ‘leveranciersbestand’ met een dertigtal referenties waarin bekende namen zijn terug te vinden zoals Sogeti, NSI, Bull, CSC, Trasys, NRB, Econocom, RealDolmen, maar ook minder bekende zoals Cediti, Lusis, Wavenet,… Bewijs van een echte openstelling? “Openbare aanbestedingen leggen automatisch een bepaalde kritieke omvang op aan de leveranciers. Kleine leveranciers vormen vaak een consortium met de grote.”

Voor wie de Waalse it nog altijd een gebrek aan bezieling en visie verwijt, heeft Thierry Bertrand het volgende antwoord klaar: “We hebben vooral vooruitgang geboekt in ‘business’-projecten die misschien niet erg spectaculair zijn, maar wel belangrijk zijn voor de overheden”. Het aantal personeelsleden van DTIC is stabiel gebleven en telt ongeveer 65 medewerkers. (Olivier Fabes)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content