Meer studenten kiezen voor informatica

Het ziet ernaar uit dat de interesse voor informatica bij de nieuwe universiteitsstudenten vorig jaar de bodem heeft bereikt. Voor het eerst sinds enkele jaren stellen zowat alle universiteiten een belangrijke stijging vast in het aantal inschrijvingen voor de eerste bachelor informatica.

Naar goede gewoonte bericht Data News aan het begin van het nieuwe academiejaar over het aantal studenten dat zich aan de Belgische universiteiten heeft ingeschreven voor de eerste bachelor informatica. Dit jaar zijn we er extra vroeg bij. Een rondvraag tijdens de eerste week van september leverde voor het eerst sinds enkele jaren immers positieve geluiden op. In vergelijking met hetzelfde tijdstip vorig jaar, noteren zowat alle universiteiten nu al een opvallende stijging bij het aantal studenten dat voor informatica of computerwetenschappen kiest.Daling gestoptUiteraard is het te vroeg om over absolute cijfers te praten. Om die reden verkoos een tweetal instellingen zelfs om nu nog geen cijfers vrij te geven. In de eerste week van september heeft ruim een derde van de eerstejaarsstudenten nog geen definitieve keuze gemaakt. Ook bissers en leerlingen uit het zesde middelbaar met herexamens hebben zich doorgaans nog niet ingeschreven. De cijfers die we toch konden inkijken, stemmen de universiteiten echter hoopvol. De daling van het aantal informaticastudenten lijkt gestopt. Meer nog, de stijging in de eerste bachelor informatica lijkt een algemeen fenomeen, met groeipercentages die variëren van tien tot bijna zestig procent.Eind deze maand kennen we de definitieve inschrijvingscijfers. We komen dan uitgebreider op het nieuws terug, aangevuld met reacties van professoren en studiebegeleiders. Dan zullen we ons trouwens niet beperken tot de studenten informatica, maar bekijken we ook de evolutie in de inschrijvingen van de andere studierichtingen die informatica aanbieden, zoals burgerlijk ingenieur informatica en handelsingenieur beleidsinformatica.

Partner Content