Meerderheid stuurt decreet I-Cleantech bij

De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a gaan het voorstel van decreet rond de oprichting van de vzw I-Cleantech bijsturen om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Dat zegt sp.a-parlementslid Bart Van Malderen.

De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a gaan het voorstel van decreet rond de oprichting van de vzw I-Cleantech bijsturen om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Dat zegt sp.a-parlementslid Bart Van Malderen.

Op vraag van LDD-fractieleider Lode Vereeck werd de Raad van State om advies gevraagd over het voorstel van decreet rond de oprichting van de vzw I-Cleantech. De vzw is een idee van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) en is bedoeld om de ontwikkeling van schone technologieën te stimuleren.

De Raad van State oordeelt dat de tekst van het decreet in zijn huidige vorm niet door de beugel kan. De Raad van State vraagt een duidelijker definiëring van het begrip cleantech en stelt zich vragen bij de keuze voor een vzw-structuur. Strikt juridisch is er geen probleem met de keuze voor een vzw, maar dan moet de tekst wel een stuk duidelijker zijn over het maatschappelijke doel en de opdracht van de vzw.

Volgens sp.a-parlementslid Van Malderen zal het voorstel van decreet nu aangepast worden om tegemoet te komen aan de juridische opmerkingen van de Raad van State. De meerderheid had kritiek op het feit dat LDD’er Vereeck aandrong op een advies bij de Raad van State. “Maar dat advies is nu toch een nuttige aanvulling gebleken”, geeft Van Malderen toe.

De bespreking van het voorstel van decreet wordt in de commissie voortgezet op 5 mei.

Bron: Belga

Partner Content