Meeste Belgische artsen zijn niet vertrouwd met eHealth-toepassingen

Maar liefst 57 procent van de Belgische artsen zegt nog nooit van de eHealthBox – een dienst van de federale overheid om patiëntengegevens elektronisch uit te wisselen – te hebben gehoord. Dat blijkt uit een enquête van de Artsenkrant.

Met de eHealthBox van de federale overheid kunnen artsen op een veilige manier patiëntengegevens digitaal uitwisselen. De toepassing wordt ook het officiële kanaal om elektronische berichten met vertrouwelijke informatie te versturen naar ziekenfondsen of overheidsdiensten.

Maar de eHealthBox is nog onvoldoende doorgedrongen in de Belgische dokterswereld, schrijft de Artsenkrant. “Onze artsen zijn nog te weinig vertrouwd met de diensten van eHealth en hebben behoefte aan betere informatie”, concludeert het nieuwsmagazine uit haar eigen enquête over eHealth bij 528 artsen (308 Vlaamse en 220 Franstalige), waarvan het merendeel huisartsen.

Ook met het eHealth-certificaat zijn de meeste Belgische artsen niet bekend. Minder dan een derde (31 procent) van de bevraagden beschikt op dit moment over zo’n certificaat. Het is nochtans noodzakelijk dat artsen dit op hun computer installeren om de eHealthbox en andere eHealth-diensten, zoals elektronische geneesmiddelenvoorschriften, te kunnen gebruiken.
Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform, relativeert de gebrekkige bekendheid van de eHealthBox. In de Artsenkrant zegt hij dat het voor hem niet gaat om de bekendheid van de eHealth-diensten, maar wel om het gebruik dat artsen zullen maken van de veilige gegevensuitwisseling, en de mogelijkheid om onder meer elektronisch verslagen van ziekenhuisonderzoeken op te vragen of elektronische voorschriften aan te maken.

De Artsenkrant vindt het echter noodzakelijk dat er meer inspanningen geleverd worden om artsen te informeren over de eHealth-toepassingen. Volgens Herwig Van Pottelbergh van de ICT-werkgroep van Domus Medica moeten artsen zich immers heel wat nieuwe zaken eigen maken met eHealth. (Belga/MI)

Partner Content