Meisjes hebben eindelijk de weg naar (beleids)informatica gevonden!

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Het artikel van Stefan Grommen ‘Voorlopige cijfers tonen groei in ict-studenten’ dat op 21 augustus verscheen op datanews.be, bevestigt de stijgende interesse van jongeren voor informaticarichtingen. Ook het persbericht van Agoria “Aantal ict-generatiestudenten in het hoger onderwijs blijft stabiel” van 2 oktober 2009 komt ongeveer tot dezelfde conclusie.

Het artikel van Stefan Grommen ‘Voorlopige cijfers tonen groei in ict-studenten’ dat op 21 augustus verscheen op datanews.be, bevestigt de stijgende interesse van jongeren voor informaticarichtingen. Ook het persbericht van Agoria “Aantal ict-generatiestudenten in het hoger onderwijs blijft stabiel” van 2 oktober 2009 komt ongeveer tot dezelfde conclusie.

Deze positieve trend is ook te merken aan de Universiteit Antwerpen. De studierichting ‘Bachelor Informatica’ (faculteit Wetenschappen) kent een stijging van ongeveer 10 procent ten opzichte van vorig jaar. De schitterende inschrijvingscijfers van de studierichting ‘Bachelor Handelsingenieur in de Beleidsinformatica’ (faculteit TEW) van 2008 (53 generatiestudenten) worden ook in 2009 bevestigd. Opvallend is het groeiende succes van dit programma bij de meisjesstudenten. Vorig jaar werden al 17 meisjes genoteerd op een totaal van 53 generatiestudenten, wat neerkomt op ongeveer 30 procent, een unicum binnen de Vlaamse informaticarichtingen! Dit jaar wordt dit cijfer opnieuw behaald.

Vooral de duidelijke informatie over de richting ‘Bachelor Handelsingenieur in de Beleidsinformatica’ blijkt bij te dragen tot een beter imago van dit studieprogramma bij vrouwelijke studenten. Door de opleiding te positioneren als een voorbereiding op ‘business analist’, ‘business architect’, ‘ict-auditor’, ‘ict-consultant’… beseffen heel wat jongeren dat dit een ideale voorbereiding is op hun toekomstige loopbaan. Dit betekent niet dat de noodzakelijke techniciteit uit het programma wordt geweerd. Er wordt echter wel de nadruk gelegd op het feit dat ‘ict-nerds’ niet thuishoren in deze studierichting. De studenten die afstuderen moeten probleemoplossend kunnen denken, kunnen analyseren en vooral goed en exact kunnen communiceren met collega’s van andere departementen. Op deze manier begrijpen jongeren heel snel het belang van cursussen zoals economie, accountancy, financieel beheer, organisatieleer, Engels, Frans, … De technische bagage wordt hen dan weer geleverd door cursussen zoals computernetwerken, programmeren, databanken, systeemontwerp, SOA, BPM, … Ook de management georiënteerde informaticacursussen zoals ICT Governance, ICT Audit en security management liggen in het verlengde van hun belangstelling.

Deze profilering van de studie valt binnen het interessegebied van vrouwelijke studenten. Hoeveel studies bewijzen immers niet dat het analytisch en probleemoplossend vermogen van vrouwen in ruime mate dit van mannen overstijgt? En wat communicatieve vaardigheden betreft, moeten zij zeker niet onderdoen voor hun mannelijke collega’s. Integendeel.

De evaluatie van het programma ‘Handelsingenieur in de Beleidsinformatica’ (bachelor en master) door de Antwerpse studenten is dan ook uitermate positief. Het initiatief van de studenten om een eigen studentenvereniging, IMBIT (www.imbit.org), op te richten binnen de opleiding ‘Handelsingenieur in de Beleidsinformatica’ bewijst het enthousiasme van de studenten voor hun studierichting. En het is wellicht niet verwonderlijk dat deze studentenvereniging op dit ogenblik wordt geleid door…een studente!! IMBIT is geen traditionele studentenclub van fuiven en cantussen, maar een studentenclub 2.0 die contacten zoekt met allerhande bedrijven en instellingen om door gesprekken, gevalstudies en studiedagen nog beter voeling te krijgen met het informaticagebeuren in de praktijk.

Bovendien is het enthousiasme van de studenten een belangrijke steun bij de infodagen. Hun objectieve en geestdriftige benadering van de opleiding naar kandidaat-studenten toe is een belangrijk element om de opleiding op een exacte en correcte manier te positioneren. Ook hier speelt de aanwezigheid van de vrouwelijke studenten een significante rol in het benadrukken van de benodigde combinatie van bedrijfskundige en informaticatechnische competenties. Dit zorgt ervoor dat aan kandidaat-studenten het juiste profiel van de studierichting gecommuniceerd wordt.

Goede communicatie is dus andermaal de sleutel! Stilaan maar zeker slagen we erin om de studierichting ‘Handelsingenieur in de Beleidsinformatica’ te positioneren als een uitstekende voorbereiding voor de functie van business analist of business architect. Volgens het recentste onderzoek van Agoria zijn dit immers nog steeds de meest gezochte profielen voor het Belgische bedrijfsleven …

Carlos De BackerCarlos De Backer is hoogleraar aan het Departement Beleidsinformatica van Universiteit Antwerpen. Als secretaris van het SAI is hij sterk betrokken bij de organisatie van ict-opleidingen op hoog niveau. Hij is ook voorzitter van de jury van de ‘ICT Manager van het Jaar’- contest van Data News.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content