Milquet gaat radicalisering op internet aanpakken

© Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil in januari ten volle van start gaan met de strijd tegen radicalisering op het internet. Dat verklaarde ze op een internationale conferentie rond gewelddadige radicalisering in Brussel.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet worden veel jongeren die naar buitenlandse conflicthaarden trekken online geronseld. Daar wil ze iets tegen doen.

Milquet ziet twee belangrijke luiken in de strijd tegen radicalisering op het internet. “Ten eerste moeten we bekijken welke sites dienen te worden gesloten en hoe dat juridisch wordt uitgewerkt”, zegt de minister, die daarover onder meer met Amerikaanse experts overlegde. “Het sluiten van websites kan immers strijdig zijn met de vrijheid van meningsuiting”, zegt Morgan Hall van de Amerikaanse ambassade in Brussel.

Zo mogelijk nog belangrijker vindt Milquet dat er een positief discours wordt geformuleerd op het internet, als tegengewicht voor de verhalen waarmee jongeren naar bijvoorbeeld Syrië worden gelokt. “We gaan op zoek naar deskundigen die voldoende voeling hebben met de doelgroep”, zegt Milquet. “Zo zullen ze bijvoorbeeld het Arabisch machtig moeten zijn en de moslimcultuur van binnen uit moeten kennen.”

De minister lichtte ook de ‘nationale veiligheidsraad’ toe die ze wil oprichten. In dat orgaan zullen naast de leden van de federale regering ook de verschillende inlichtingendiensten zetelen.

“Een probleem als radicalisering is altijd een wisselwerking met het buitenland”, aldus Milquet. “Daarom mogen we ons niet exclusief op het eigen land focussen, we moeten weten wat er rondom ons gebeurt.”

De afgelopen maanden is het aantal jongeren dat naar Syrië vertrekt ietwat gestabiliseerd. En de laatste weken zijn volgens Binnenlandse Zaken een dertigtal strijders naar ons land teruggekeerd. (Belga/MI)

Partner Content