Minister De Sutter: ‘Weg vrij voor veiling 5G-rechten volgend jaar’

Petra De Sutter.

De federale ministerraad heeft donderdag het licht op groen gezet voor de koninklijke besluiten die de weg vrijmaken voor de veiling van de 5G-rechten in ons land. Dat meldt minister van Telecom Petra De Sutter (Groen). Volgens haar zit het dossier nu in de laatste rechte lijn en kan de veiling plaatsvinden in het tweede kwartaal van volgend jaar.

De teksten die langs de ministerraad passeerden, houden volgens de De Sutter rekening met zowel het advies van de Raad van State, als met de opmerkingen van de regio’s binnen het Overlegcomité en de opmerkingen die uit een publieke raadpleging voortkwamen. De minister benadrukt hoe belangrijk het is dat de veiling nu echt kan worden voorbereid, zodat we niet nodeloos meer achterlopen op de ons omringende landen en om een saturatie van het 4G-netwerk te voorkomen.

Innovatie creëren

‘Het stukje spectrum dat we initieel wilden reserveren voor een mogelijke nieuwe, vierde telecomspeler zal beperkt worden en de veiling zal modulair worden aangepakt. Een eventuele vierde speler kan ervoor opteren enkel een deel van het spectrum aan te kopen om uitsluitend op de B2B-markt te mikken’, legt De Sutter uit. ‘Hierdoor komen we maximaal tegemoet aan eenieders bezorgdheden, zoals die omtrent het stralingsniveau of de tewerkstelling in de sector. Maar tegelijkertijd laten we de mogelijkheid aan de markt om de concurrentie aan te gaan, de telecomprijzen te drukken voor consumenten en innovatie te creëren in een specifiek marktsegment.’

Donderdag werd ook een koninklijk besluit goedgekeurd dat ASTRID, de operator voor de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, toe zal laten om de overstap te maken naar 5G-communicatie.

Over5G.be

Op 24 november staat een nieuw Overlegcomité gepland waar het dossier op de agenda staat. Nadien zal minister De Sutter samen met het BIPT de veiling van de 5G-rechten voorbereiden en organiseren. Die zal dan kunnen plaatshebben in het tweede kwartaal van 2022.

Begin november wordt de uitgebreide versie van het kennis- en leerplatform Over5G.be gelanceerd. Dit platform monitort en informeert de burger in behapbare taal over wetenschappelijke inzichten rond 5G.

Partner Content