MIT’s 10 ontluikende technologieën

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De ‘Technology Review’ van het MIT selecteert jaarlijks tien ontluikende technologieën die “ieders leven kunnen verbeteren”. Dit jaar biedt de lijst een bijzonder breed spectrum aan ontwikkelingen, die evenwel allemaal zonder uitzondering stevig op informatietechnologie een beroep doen. Niet zelden betreft het ook een technologie die al een hele poos werd bestudeerd, maar nu pas de stap naar een zinvolle praktijk kan zetten. Wellicht de meest bekende technologie is de ‘gebareninterface’ van Alexander Shpunt, van het in Tel-Aviv gevestigde PrimeSense. Zijn technologie wordt door Microsofts Kinect gebruikt en wordt nu voor een reeks doeleinden verder ontwikkeld, zoals een luchtverkeersgeleidingsysteem.

De ‘Technology Review’ van het MIT selecteert jaarlijks tien ontluikende technologieën die “ieders leven kunnen verbeteren”.

Dit jaar biedt de lijst een bijzonder breed spectrum aan ontwikkelingen, die evenwel allemaal zonder uitzondering stevig op informatietechnologie een beroep doen. Niet zelden betreft het ook een technologie die al een hele poos werd bestudeerd, maar nu pas de stap naar een zinvolle praktijk kan zetten.

Wellicht de meest bekende technologie is de ‘gebareninterface’ van Alexander Shpunt, van het in Tel-Aviv gevestigde PrimeSense. Zijn technologie wordt door Microsofts Kinect gebruikt en wordt nu voor een reeks doeleinden verder ontwikkeld, zoals een luchtverkeersgeleidingsysteem.

Nieuw is de ontwikkeling van ‘social indexing’, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren van gebruikers en hun vrienden uit sociale netwerken voor toegespitste indexeringen van het web. ‘Homomorphic encryption’ poogt een antwoord te bieden voor security van data in cloudsystemen, door ook bewerkingen op geëncrypteerde data mogelijk te maken. Het idee bestaat al jaren, maar lijkt nu voor het eerst praktisch verwezenlijkt. Hoewel, de nodige optimalisering zal zeker nog een vijf tot tien jaar vergen, luidt het.

Twee andere technologieën die acute ict-problemen aanpakken zijn ‘cloud streaming’, zodat het zware rekenwerk van afbeeldingen op mobiele systemen toch centraal kan worden uitgevoerd, en ‘crash proof code’, voor het formeel aantonen dat software echt betrouwbaar is. Dat laatste is onder meer het werk van June Andronick aan het Australische NICTA, die al is geslaagd in het formeel verifiëren van een OS-kernel bestemd voor ingebedde systemen.

Drie technologieën komen uit de ‘life science’-wereld en vereisen stevige ict-ondersteuning voor interpretatiedoeleinden. Zowel ‘kankergenoom’-onderzoek als ‘chromosoom separatie’ spitsen zich toe op genetisch onderzoek, met onder meer nieuwe mogelijkheden voor het gerichter ontwikkelen van medicatie. Dat geldt ook voor ‘synthetische cellen’: cellen met een volledig kunstmatig genoom, bestemd voor een snellere en meer efficiënte productie van onder meer vaccins.

Ook de laatste twee technologieën steunen op ict, zij het dat ze meer industrieel van aard zijn. Met ‘slimme transformatoren’ kan het stroomdistributienetwerk meer flexibel en robuuster worden gemaakt, terwijl ‘solid state batterijen’ zowel de omvang als de kostprijs van onder meer lithium-ion batterijen zou kunnen reduceren.

Partner Content