Mobiele telefoongegevens kunnen fileleed verlichten

Files worden veroorzaakt door slechts een klein aantal bestuurders. Tot die verrassende conclusie komen Amerikaanse onderzoekers na het bestuderen van mobiele telefoongegevens van Boston en San Francisco.

Er wordt heel wat onderzoek verricht naar mobiliteit en de bijhorende fileproblemen. In het wetenschappelijke rapport Understanding road usage patterns in urban areas leggen de onderzoekers tot nu toe verborgen patronen in stedelijk weggebruik bloot. Hun bevindingen kunnen leiden tot een betere verkeersdoorstroming tijdens spitsuren. Het rapport werd geschreven door onderzoekers van het MIT en de universiteit van Berkeley.

Voor hun onderzoek gebruikten de onderzoekers de gegevens van de mobiele telefoonrekeningen van 680.000 bestuurders in Boston en 350.000 bestuurders in San Francisco. Met de gsm- en gps-gegevens over een periode van drie weken produceerden ze voor beide steden een van de meest gedetailleerde kaarten met de patronen van het stadsverkeer. Uit de logbestanden van de oproepen – die identificeren de masten waarmee de oproepen werden verzonden – konden de onderzoekers van elke bestuurder afzonderlijk de reistijd in kaart brengen van herkomst naar bestemming. De gegevens werden trouwens anoniem gemaakt voordat de onderzoekers ze gebruikten.

Hoewel de verkeersnetwerken van Boston en San Francisco twee heel verschillende vormen laten zien, ontdekten de onderzoekers dat tijdens de spits 98 percent van de wegen in de omgeving van de onderzochte gebieden onder de verkeerscapaciteit bleven. Op slechts 2 percent van de wegen reden meer auto’s dan ze aankonden. Elk van deze wegen heeft wat de onderzoekers een hoge graad van “betweenness” noemen, wat uitdrukt dat ze van essentieel belang zijn voor het koppelen van een deel van het stedelijk gebied aan de andere delen. Hierdoor ontstaat een uitdijend effect naar buiten toe, zodat ook de wegen daar dichtslibben.

Uit de gegevens van de mobiele telefoons konden de onderzoekers ook afleiden dat slechts een beperkt aantal bestuurders uit een klein aantal buurten verantwoordelijk was voor het afsluiten van de belangrijkste verkeersaders. Ze berekenden dat door het aantal auto’s uit die buurten met slechts 1 percent te verminderen de reistijd in Boston zou dalen met 18 percent en in San Francisco met 14 percent.

Omdat mobiele telefoons inmiddels wereldwijd worden gebruikt, heeft de methodologie gebruikt voor Boston en San Francisco volgens de onderzoekers de potentie om het verkeer in bijna elk stedelijk gebied te verlichten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content