Multidisciplinaire aanpak van privacy

* © *
Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Er gaat geen week voorbij of in de pers verschijnt wel een bericht dat er persoonlijke gegevens gelekt zijn. Nochtans heeft ons land enkele jaren geleden een Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) in het leven geroepen.

Er gaat geen week voorbij of in de pers verschijnt wel een bericht dat er persoonlijke gegevens gelekt zijn. Nochtans heeft ons land enkele jaren geleden een Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) in het leven geroepen.

Deze Commissie pakt vooral de juridische aspecten aan in verband met deze problematiek. Toch dekt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer veel ruimere domeinen. Vandaar de idee om een vzw op te richten, de Belgische Vereniging voor de studie en het onderzoek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die experts bijeenbrengt op het vlak van engineering, informatica, geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek, filosofie, antropologie, enz.

Deze vzw staat onder bescherming van twee wereldwijde erkende experts, Bart De Schutter (VUB) en François Rigaux (UCL), en wil zich niet beperken tot de academische wereld, maar zich positioneren als een transversaal en multidisciplinair uitwisselingsplatform op het vlak van de persoonlijke levenssfeer. “We willen bruggen slaan om informatie uit te wisselen en de verzuiling van de standpunten en strekkingen te voorkomen”, vatte Stefan Verschuere, vicevoorzitter van de CBPL samen. Bewijs hiervan zijn de inspanningen van Claudia Diaz die aan de KUL een wegentolsysteem uitwerkt dat niet verplicht om de gegevens over de positie van de wagens mee te delen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content