N-VA neemt benoemingen privacycommissie op de korrel

De Kamer heeft beslist over de nieuwe leden van de Privacycommissie. Maar N-VA volksvertegenwoordiger Peter Dedecker hekelt het feit dat er favorieten van de regering worden aangesteld.

Europa schrijft voor dat leden van data protection authorities, zoals de Belgische Privacycommissie, onafhankelijk moeten opereren van het nationale bestuursniveau. Maar tegelijk stelt een publicatie van het EU-agentschap voor Fundamentele Rechten dat een aantal landen, waaronder België, daar niet helemaal in volgen.

Concreet stelt het agentschap dat de commissie in ons land wordt samengesteld mede door de een combinatie van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Maar daarbij is het belangrijk dat de meerderheid van de leden van de privacycommissie niet gecontroleerd of gestuurd worden door de overheid.

Politieke achtergrond

Maar wie de leden van de privacycommissie nader bekijkt, leert al snel dat verschillende personen wel ergens op een kabinet hebben gewerkt of nog steeds werken, hetzij als kabinetchef, adviseur of in een andere functie.

Puur wettelijk is er weinig mis omdat het aantal leden met een duidelijke politieke achtergrond voor zover bekend nog niet de meerderheid van de benoemingen vormt. Maar Dedecker verwijst naar een in gebrekestelling van Oostenrijk door Europa. Hier werd één man geviseerd nadat het land in zijn privacycommissie iemand had aangesteld die niet onafhankelijk was.

Dat is volgens de N-VA’er ook in België mogelijk door de positie van Frank Schuermans. Hij is adjunct-directeur op het kabinet van economieminister Vande Lanotte, maar onder meer zijn kandidatuur werd gisteren aangenomen als plaatsvervangend lid van de Privacycommissie. Dat is volgens Dedecker inmenging. “Als je werkt op een kabinet, dan ben je niet onafhankelijk van de regering” stelt hij.

Al is Schuermans lang niet de enige die een duidelijk politiek profiel heeft. Zo werd ook Jo Baret gisteren verkozen. Hij was in het verleden kabinetchef bij Melchior Wathelet (senior) en Stefaan De Clercq en werkte op het kabinet van minister Jo Vandeurzen. Zelfs zijn tegenkandidaat (voor elke functie worden twee mogelijke kandidaten voorgesteld) Yves Roger is momenteel adviseur bij minister van begroting en administratieve vereenvoudiging Olivier Chastel.

Het komt er op neer dat een orgaan als de privacycommissie onafhankelijk van de regering moet functioneren, maar in realiteit er zeer nauwe banden zijn met de verschillende meerderheidspartijen. In sommige gevallen werken ze zelfs op het kabinet wat een regeringslid de directe overste van een lid van de commissie maakt.

Verdeling over alle partijen

Dedecker wil met een wetsvoorstel de procedure aanpassen. Dat er politieke banden zijn lijkt bijna onvermijdelijk “Je gaat er niet omheen kunnen dat de Kamer het laatste woord heeft en daar zitten ook mensen van de meerderheidspartijen.” Wel hij wil af van de procedure waarbij de kamerleden meerderheid tegen oppositie stemmen waardoor de kandidaten gelinkt aan de meerderheid worden verkozen.

Dedecker wil niet gezegd hebben dat hij graag N-VA’ers in de Privacycommissie wil. Voor hem gaat het vooral om het evenwicht in de samenstelling.

Het voorstel staat nog niet op punt, maar komt er op neer dat er “in elke politieke filosofie” gezocht wordt naar leden. Met andere woorden: niet alleen federale regeringspartijen maar ook partijen van de oppositie, zoals de N-VA, kunnen iemand van hun partij naar de Privacycommissie sturen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content