Na Basel II, Solvency II .

De bankwereld maakt zich op voor het in voege treden van de Basel II-akkoorden. De verzekeringsector moet zich op zijn beurt voorbereiden op de komst van Solvency II. Die hervormingen voor meer transparantie hebben een impact op de operationele processen en dus ook op de it.

Solvency II zal grosso modo betekenen voor de verzekeringswereld wat Basel II aan het worden is voor de banksector: nieuwe regels die de bankiers en verzekeraars moeten verplichten om alle risico’s beter te evalueren en te kwantificeren, om te komen tot een grotere transparantie. Maar beide reglementeringen volgen verschillende tijdschema’s. Over Basel II wordt al verschillende gesproken en, zo valt te hopen, de meeste banken zijn klaar voor het in voege treden, gepland voor volgend jaar. Voor Solvency II maken de meest optimistische voorspellingen gewag van een stemming over de Europese richtlijn tegen het einde van 2007. En dan moet de richtlijn nog overgenomen worden in de nationale wetgeving. 2010 wordt als deadline vooropgesteld.Maar het is ongetwijfeld nooit te vroeg om je erop voor te bereiden, tenminste als je onaangename nevenwerkingen wil vermijden die verscheidene banken duidelijk ondervonden hebben met Basel II. Consultancy- en it-dienstenbedrijf Unisys stipt in een persbericht aan dat Basel II een serieuze en vaak onderschatte uitdaging was voor veel banken. Volgens Unisys waren de kosten vaak hoger dan de aanvankelijk geschatte bedragen.”Hoewel Solvency II veel complexer is dan Bazel II, hebben we het gevoel dat een grote meerderheid van verzekeringsmaatschappijen de ervaring van hun collega’s in de banksector niet ten volle benut,” zegt Marc Willame, manager bij Global Finance Services Unisys België. Volgens een enquête die Unisys hield in Europa bij een dertigtal directeurs uit de verzekeringssector, heeft slechts de helft van de bevraagde bedrijven een ploeg aangesteld die belast is met Solvency II. 65 procent van hen denkt dat slechts één tot drie jaar nodig zal zijn om zich in regel te stellen met de richtlijn. Meer dan 70 procent meent ook dat daarvoor minder dan 20 mensen nodig zijn.

Partner Content