Na rellen Brussel: Regional Computer Crime Unit screent voortaan internet en darknet

© REUTERS

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon had reeds aangegeven dat de zes Brusselse politiezones niet konden instaan voor het toezicht op het internet.

De Regional Computer Crime Unit (RCCU) van het Brussels Gewest gaat alle instrumenten voor het toezicht op het internet centraliseren. Dat is beslist op een vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad. De beslissing is een reactie op de rellen van 11 november na de kwalificatie van Marokko voor het WK, vier dagen later op het Muntplein en afgelopen zaterdag aan de Louizalaan.

In de Gewestelijke Veiligheidsraad zetelen minister-president Rudi Vervoort (PS), de 19 Brusselse burgemeesters, de 6 korpschefs en de juridische instanties.

Voor Vervoort komt het erop aan om de feiten van de voorbije weken te voorkomen. Daarom zal de RCCU het internet en het darknet screenen en op basis hiervan maatregelen voorstellen. ‘Het is niet de bedoeling om manifestaties te verbieden’, benadrukte de minister-president.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had vorige week in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken reeds aangegeven dat de zes Brusselse politiezones niet konden instaan voor het toezicht op het internet. Hij pleitte toen reeds voor een gecoördineerde aanpak. Dit komt er nu binnen de RCCU, die vandaag reeds bestaat en gefinancierd wordt door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV).

Partner Content