Natuurrampen leggen telco’s plat

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het eerste Enisa-rapport over de problemen met communicatienetwerken wijst op de gevoeligheid voor stroomuitval en het langdurig karakter van netwerkproblemen na natuurrampen.

Het eerste Enisa-rapport over de problemen met communicatienetwerken wijst op de gevoeligheid voor stroomuitval en het langdurig karakter van netwerkproblemen na natuurrampen.

Het Europese ‘framework’ voor elektronische communicatie dat in mei 2011 in voege trad, voorziet in het ‘artikel 13a’ de plicht voor nationale telecomautoriteiten en leveranciers van publieke communicatiediensten om ‘de security en integriteit’ van die netwerken en diensten te verzekeren. De leveranciers van dergelijke diensten moeten hiervoor de nodige maatregelen nemen en de overheden van het eigen land verwittigen bij problemen (en eventueel buurlanden bij grensoverschrijdende voorvallen). Elk land moet vervolgens ook aan het Europese informatie- en netwerkbeveiligingsagentschap Enisa een jaarrapport over de voorgekomen problemen bezorgen.

Enisa zelf heeft nu voor het eerst een eigen rapport op basis van de nationale rapporten over 2011 uitgebracht.

Stroomvoorziening en natuurrampen Uit dat ‘Annual Incident Reports 2011’ overzicht blijkt dat de meeste incidenten te maken hebben met verstoringen in het mobiel telecomverkeer (spraak en data), in casu 60 procent van de gevallen. Die voorvallen treffen tevens zeer grote aantallen gebruikers (rond ca. 300.000).

Bovenaan het lijstje oorzaken staat hardware/software falen, gevolgd door stroomuitval en kabelbreuken. Dat geldt zowel voor problemen in het mobiele netwerk, als in netwerken met vaste bedrading. Het Enisa rapport benadrukt onder meer de ‘afhankelijkheid van mobiele telecomdiensten van externe stroomvoorzieningen’. De basisstations beschikken vaak maar voor 4 tot 8 uur aan stroomvoorziening op basis van batterijen en dat is duidelijk onvoldoende bij langdurige stoormuitval op grote schaal. Natuurrampen, zoals stormen, spelen dan ook een grote rol bij langdurige telecomverstoringen, omdat het herstel van de stroomvoorziening vaak lang aansleept. Enisa meldt dat verstoringen van 24 uur tot een paar weken, en tot een miljoen gebruikers, werden gemeld.

Interessante achtergrond bij dit alles wordt ook geboden door twee Enisa documenten, respectievelijk ‘Technical guideline on reporting incidents‘ en ‘Technical guideline for minimum security measures‘.

Partner Content