Nederland onder de camera

* © *
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het CPDP privacycongres debatteerde over hoe het ‘vrije blije’ Nederland behept raakte met straatcamera’s en een informatiehonger van overheidswege.

Het CPDP privacycongres debatteerde over hoe het ‘vrije blije’ Nederland behept raakte met straatcamera’s en een informatiehonger van overheidswege.

Na vorige jaren de privacytoestanden in Frankrijk (“slecht”) en Duitsland (“slecht”) te hebben toegelicht, richtte het ‘Computers, Privacy & Data Protection’ congres in Brussel de schijnwerpers op ‘privacy’ in Nederland. Tijdens een publieke avondsessie wisselden een panel van Nederlandse academici en actoren, met advocaat Raf Jespers als Belgisch klankbord (auteur van ‘Big Brother in Europa’), van gedachten over hoe en waarom in Nederland de privacy zwaar onder druk staat. Camera’s op straat, een veelheid aan informatie die door de overheid wordt ingewonnen en centraal wordt opgeslagen, maar ook – en in het bijzonder – hoe bijvoorbeeld de Openbaar Vervoer chipkaart ver over de privacyschreef gaat (naast het feit dat de bescherming van die kaart totaal werd gekraakt in Nederland).

Die snelle ‘afgang’ werd onder meer toegeschreven aan het blijkbaar grote vertrouwen van de bevolking in de overheid, en de wens van de bevolking voor snelle oplossingen inzake complexe problemen, waar dan weer wordt op ingespeeld door populistische politici en gretig bedrijfsleven. Dat proces startte overigens al lang voor het aantreden van de huidige regering Rutte, zoals gedoogd door Wilders. Vandaag ontstaat er wel wat weerwerk, maar dat leek wel sterk versnipperd in zijn aanpak, en allicht te weinig te laat.

Opmerkelijk was wel dat de panelleden hun pijlen vooral op de overheid richtten en in het bijzonder diens informatiehonger, gecombineerd met de centrale opslag ervan (met mogelijkheden tot oneigenlijk gebruik). Ook het delen van die informatie met derden over de landsgrenzen heen, was een pijnpunt. Aan de privacy inbreuken door bedrijven leek minder zwaar te worden getild, hoewel een belangrijk deel van het debat over de privacyperikelen van bedrijven als Facebook ging. Maar blijkbaar dacht men wel dat het spel van de vrije markt volstond. Men kan immers gewoon uit Facebook wegtrekken, klonk het, maar die mening werd niet echt gedeeld door de jongeren in de zaal.

Het jaarlijks CPDP congres loopt nog tot 27 januari in Brussel.

Op vrijdag 28 januari gaat de jaarlijkse ‘European privacy & data protection day’ door, XXX. Aan de VUB universiteit werd hierover een brochure (in het Engels) gepubliceerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content