Nederlandse overheid wil meer internationale cybersecurity

© .
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Tijdens het volgende voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie, zal cybersecurity een aandachtspunt zijn, met voordien al meer Benelux samenwerking.

Op het ‘Low countries, High Cyber Security’-event in Antwerpen, lichtte de Nederlandse ambassadeur in België, Henne Schuwer, toe hoe tijdens het volgende Nederlandse voorzitterschap van de EU (eerste helft 2016) cybersecurity “zeer hoog op onze agenda zal staan.” En aangezien het GH Luxemburg in de zes voorgaande maanden voorzitter zal zijn, moet terzake meer samenwerking in Benelux verband mogelijk zijn, “om zo echt een stap vooruit te doen in Europa. Anders zullen anderen, aan de overzijde van de oceaan, dat voor ons doen.”

Met het oog op dit alles gaat Nederland op 15 en 16 april 2015 in Den Haag een ‘Global Cyberspace Conference’ organiseren, waarop circa 1.300 deelnemers uit meer dan 100 uitgenodigde landen aanwezig zullen zijn.

Publiek-private samenwerking

Tijdens het security-event in Antwerpen konden Belgische en Nederlandse bedrijven security-ervaringen uitwisselen, met onder meer nadruk op de behoeften van KMO’s. Daarbij werd tevens gewezen op de activiteiten van het The Hague Security Delta initiatief, een samenwerkingsverband tussen overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven. Het doel is zowel innovatieve aanpakken rond cyber security te ontwikkelen en de security praktijk in het bedrijfsleven te verbeteren, maar ook om de groei en de werkgelegenheid in de cyber securitysector te stimuleren. Hiervoor wordt naast cyber security ook aandacht besteed aan de nationale veiligheid en veiligheid in de steden. De overheid speelt hierin een rol door zowel wetenschappelijk onderzoek als innovatief productontwikkeling in bedrijven financieel te steunen. Ook Nederland ICT – zeg maar het equivalent van Agoria ICT – is hierbij actief. De Nederlandse overheid heeft tevens al jaren geleden de verantwoordelijkheid voor de nationale (cyber)security toevertrouwd aan één centraal orgaan – het Nationaal Cyber Security Centrum – met drie afdelingen: monitoring en respons, expertise en advies, en marktontwikkeling en partnerschappen.

België loopt op dit punt nog achter op Nederland, zij het dat recente initiatieven in dezelfde richting gaan. Zo werd onlangs de Cyber Security Coalition opgericht door Proximus, VBO, Cert.be, B-CCentre en de Solvay Brussels School, samen met een reeks andere bedrijven en instellingen, om onderling ervaringen uit te wisselen en beste praktijken te ontwikkelen. Daarnaast moet ook het Centrum voor Cybersecurity, verbonden aan de kanselarij van de Eerste Minister, op termijn een coördinerende rol spelen.

Partner Content