Neelie Kroes stelt actieplan e-government voor

© Belga
Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

Op het congres ‘Lift Off Towards Open Governement’ in Brussel heeft eurocommissaris Neelie Kroes een nieuw actieplan voorgesteld rond e-government. Het gaat om een vervolgstuk voor de komende vijf jaar op het eerdere Europese actieplan. De aanbevelingen in het plan zijn grotendeels het resultaat van een in 2002 opgerichte online comunity met 80.000 deelnemers die hun ‘best practices’ uitwisselen. Het programma reikt overheden in de verschillende lidstaten een pakket van veertig maatregelen aan – noem het een framework – om in de komende vijf jaar e-services uit te rollen voor burgers en bedrijven.

Op het congres ‘Lift Off Towards Open Governement’ in Brussel heeft eurocommissaris Neelie Kroes een nieuw actieplan voorgesteld rond e-government.

Het gaat om een vervolgstuk voor de komende vijf jaar op het eerdere Europese actieplan. De aanbevelingen in het plan zijn grotendeels het resultaat van een in 2002 opgerichte online comunity met 80.000 deelnemers die hun ‘best practices’ uitwisselen. Het programma reikt overheden in de verschillende lidstaten een pakket van veertig maatregelen aan – noem het een framework – om in de komende vijf jaar e-services uit te rollen voor burgers en bedrijven.

Tijdens haar keynote verduidelijkte Kroes dat het actieplan “geen lege ‘hype’ is en ook niet om incrementele veranderingen gaat. Het is heel erg praktisch en erop gericht om de kwaliteit, stabiliteit en effectiviteit van de publieke sector in Europa drastisch te verbeteren.” Met het plan wil Kroes vier beleidsprioriteiten bereiken die de Malmö-verklaring in 2009 naar voor schoof. Kort samengevat: meer e-services van de overheid, meer open data, versterkte transparantie, een grotere mobiliteit op de eengemaakte markt (interoperabiliteit dus), en een efficiëntere en effectievere overheid door een vermindering van de administratieve last.

We-government In plaats van e-government, moeten we volgens Kroes eerder over ‘we-government’ – een tweede generatie van e-govdiensten – gaan spreken. “I have said it before, and I say it again: yes to open data”, klonk het. Meer burgers en bedrijven zouden meer gebruik moeten kunnen maken van data die de overheid ter beschikking stelt. “Via derde partijen kunnen we dan de services verbeteren en meer transparantie bieden. Dat is dan mijn definitie van weGov”, aldus nog de eurocommissaris die in die opinie even later ook gesteund werd door Vincent Van Quickenborne en Vivek Kundra, de cio van de Amerikaanse overheid.

Rol van België Voor het nieuwe plan werden ook een aantal grootschalige proefprojecten geëvalueerd die de afgelopen jaren gelanceerd werden. Onder meer Peppol – een elektronisch platform voor overheidsaanbestedingen – maar ook Stork (wat staat voor ‘Secure idenTity acrOss boRders linKed’): een Europese architectuur die de interoperabiliteit tussen alle Europese identificatiesystemen moet garanderen

Het gaat om een project waarin België een centrale rol speelde. Al in 2008 vertelde Frank Leyman, manager international relations bij Fedict, aan Data News dat België “één van de voortrekkers van het consortium” wou worden. Fedict heeft zich met de architectuur bezig gehouden en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bracht het Limosa-systeem in voor de meldingsplicht rond werknemers in het buitenland.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content