Net als in de privé

Het recentste rapport van IDC over de it-investeringen in Europa is minder optimistisch dan wat we van de marktonderzoeker gewoon zijn.

De groei zou dit jaar beperkt blijven tot 4 procent in plaats van een eerder verhoopte 5,6 procent. De aanhoudend onzekere economie, stijgende werkloosheid en historisch hoge olieprijzen worden naar voor geschoven als voornaamste redenen voor de teruggeschroefde verwachtingen. Ict-managers willen investeren in nieuwe projecten, applicaties en oplossingen maar de directie van menig bedrijf houdt de boot voorlopig af. Tot de economische perspectieven echt rooskleuriger worden allicht. Wordt 2005 het zoveelste overgangsjaar voor de ict-industrie? Laat ons wel wezen: het bijgestelde IDC-groeicijfer van 4 procent komt overeen met de groei die door het EITO-rapport was aangegeven. En weet u wat het EITO rapport voorspelt over de groei in België? 5,5 procent, en daarmee behoren we tot de koplopers in Europa. Een groot deel van die groei danken we aan de overheid. Want 31 procent van de it-investeringen in ons land wordt gerealiseerd in de openbare sector, zo verklaarde de nieuwe HP-baas voor België en Luxemburg, Benoit Scheen, op een recente persconferentie. Het percentage komt uit het IDC blackbook over België. 31 procent is enorm. Wie had dat een paar jaar geleden, toen nog erg meewarig werd gedaan over de informatisering van de Staat, kunnen vermoeden? Een groot deel van de niet-geringe investeringen zijn bedoeld voor e-government initiatieven, met het oog op een betere dienstverlening aan de burger en de bedrijven. Maar hoe ver staan de verschillende projecten vandaag? Na de onverholen euforie die heerste bij de aankondiging van vele on line diensten is het vandaag de hoogste tijd voor een onderzoek naar de return-on-investment, luidt de conlusie van ons e-gov dossier verderop in dit nummer. ‘Investeringsrendement’ is een immers begrip dat de privé-sector al enige tijd overstijgt.

Partner Content