Niet enkel blije gezichten met Wimax

De radiotechnologie Wimax is een bedreiging voor de bestaande adsl- of kabelaanbiedingen. Wimax biedt draadloze breedbandtoegang met een reikwijdte over de meeste landelijke regio’s. Enkele grote Europese operatoren oefenen druk uit op de verschillende nationale regelgevers.

De ontwikkeling van draadloze breedbandnetwerken op basis van Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) komt maar niet op gang. Dat ondanks een zekere interesse van de Europese – politieke wereld voor een technologie die de strijd zou kunnen aangaan tegen de digitale kloof, meer bepaald in de meest achtergestelde streken van Europa. De regelgevers zijn nog niet echt geneigd om licenties toe te kennen voor het gebruik van radiofrequenties.Tijdens de European Business Summit in Brussel legde Fabio Colosanti, algemeen directeur Information Society and Media bij de Europese Commissie, uit dat de Commissie Wimax bestudeerd heeft en zich voorbereidt om beslissingen te nemen inzake harmonisering van frequenties (naar de golf van 2,5 Ghz), maar dat ze “veel druk ondervindt vanuit de lidstaten”.Volgens Colosanti hebben slecht 3 landen van de 25 echt hun steun toegezegd aan Wimax. De nadelen zouden eerder politiek-economisch zijn (de historische operatoren willen hun verworvenheden beschermen en hun zware investeringen in de 3g-licenties) dan technisch: het risico op interferentie zou beperkt zijn.Fabio Colosanti liet doorschemeren dat het nodig is om de manier te herzien waarop overheden gebruikslicenties uitdelen voor het radiospectrum. Zo te horen, was er in het verleden veel verspilling van het spectrum en kan men zich inbeelden dat bedrijven zich in de toekomst zullen kunnen inkopen in het spectrum. In ieder geval is de Europese Commissie van mening dat Wimax een waardevolle hulp zou kunnen zijn in landelijke zones van de Unie waar geen 3g-infrastructuur is. Denk maar aan landen in Oost-Europa en vooral aan landen in ontwikkeling.Intel heeft overigens aangekondigd dat het in het tweede semester de eerste pcmcia-kaarten voor laptops, die compatibel zijn met Wimax, op de markt brengt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content