Nieuw elektronisch stemsysteem pas in test in 2011

Pas bij de federale verkiezingen van 2011 zou het nieuwe elektronische stemsysteem getest worden. Maar in afwachting van de definitieve invoering zullen heel wat kantons waarschijnlijk moeten teruggrijpen naar de oude stemcomputers of potlood en papier.

Pas bij de federale verkiezingen van 2011 zou het nieuwe elektronische stemsysteem getest worden. Maar in afwachting van de definitieve invoering zullen heel wat kantons waarschijnlijk moeten teruggrijpen naar de oude stemcomputers of potlood en papier.

Even recapituleren: begin februari trok van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois aan de alarmbel. Hij verweet zijn federale collega Annemie Turtelboom getalm in de aankoop van nieuwe elektronische stemcomputers. Als Turtelboom zich niet zou haasten, zouden we bij de verkiezingen in 2011 en mogelijk ook in 2012 opnieuw moeten overstappen op papier en potlood. De suggestie om de bestaande en hopeloos verouderde stemcomputers opnieuw te gebruiken, noemde Bourgeois toen “onverantwoord”.

Intussen is er volgens minister Bourgeois wel vooruitgang geboekt, maar moeten er nog een pak stappen gezet worden vooraleer het nieuwe systeem veralgemeend kan worden ingevoerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister Bourgeois op een vraag van partijgenoot Lieven Dehandschutter. Volgens Bourgeois heeft de federale overheid de intentie om bij de federale verkiezingen het nieuwe systeem te testen in één kanton per gewest. Op andere plaatsen waar in het verleden elektronisch gestemd werd, zou opnieuw een beroep gedaan worden op de oude stemcomputers. Toch sluit de federale overheid volgens Bourgeois nog niet uit dat er in 2011 opnieuw overal met potlood en papier gestemd moet worden.

Wat gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 betreft, is er volgens Bourgeois nog maar weinig marge. “Er rest bijzonder weinig tijd voor een volledige ‘uitrol’. We spreken over de productie van tienduizenden stemcomputers, ontwikkeling van software, testen, certificering,… Een garantie op het veralgemeend digitaal stemmen in 2012 kan ik dus momenteel niet geven, elk verder uitstel doet de kansen op een nieuw stemsysteem tegen de verkiezingen van 2012 verder slinken”, klinkt het.

CD&V-parlementslid en burgemeester van Veurne, Jan Verfaillie, ziet het hergebruik van de oude stemcomputers absoluut niet zitten, maar is wel geïnteresseerd in het geplande proefproject. Hij wil zich dan ook met Veurne (het enige kanton in West-Vlaanderen waar elektronisch gestemd wordt, nvdr) kandidaat stellen voor het uittesten van het nieuwe systeem.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content