Nieuw leerplan moet kinderen leren hoe computers ‘denken’

Kinderen leren spelenderwijs conceptueel en wiskundig denken. Een voorbeeld is het Bee-Bot-spel, waarbij ze zelf een robot met instructies kunnen programmeren. Door na te denken over de stappen die ze moeten nemen, leren ze in eenvoudige algoritmes denken. © KU Leuven

Het katholiek basisonderwijs wil tegen het schooljaar 2020-2021 al haar scholen laten instappen in een nieuw leerplan en daarin is een prominente rol weggelegd voor computationeel denken. Meer dan leren werken mét een computer gaat het om probleemoplossend, creatief en stapsgewijs denken zoals een computer. De eerste scholen gaan er dit schooljaar al mee aan de slag.

Computationeel denken wordt geen afzonderlijk vak, maar wordt geïntegreerd in het bestaande lessenpakket. De KU Leuven, UGent en UHasselt hielpen mee om het concept inhoudelijk te ontwikkelen. “Voor het secundair onderwijs lopen de gesprekken om computationeel denken in de eindtermen op te nemen, maar voor het basisonderwijs ligt dat nog niet in het verschiet”, zegt Giovanni Samaey van de KU Leuven. “Het is positief dat het katholiek onderwijs dit op eigen initiatief toch al opneemt in het eigen nieuwe leerplan. Er is geen sprake van een vast pakket, veel wordt – in mijn ogen terecht – overgelaten aan de creativiteit van de leerkracht. Het materiaal hoeft ook niet per se duur te zijn.”

Onder meer in de vrije basisschool Top@Punt in Geel is computationeel denken al opgenomen in de lessen. Tijdens een demonstratie werden kinderen van het derde leerjaar dinsdag begeleid door kinderen van het zesde die er al wat meer ervaring mee hebben. De oefeningen gaan van je eigen naam schrijven in computertaal of een animatie in mekaar steken tot het in elkaar knutselen en programmeren van een kleine robot of een robot een vooraf vastgelegd parcours laten afleggen.

Lang niet voor alle oefeningen is ook effectief een computer nodig. “Computationeel denken is eigenlijk leren denken zoals een computer én met een computer”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Het gaat om de stappen leren zetten die een computer zet wanneer hij een probleem moet oplossen. We leiden deze kinderen op voor een samenleving waarin digitalisering belangrijk is en nog belangrijker zal worden. Vanuit de inzichten die ze hier verwerven kunnen ze in een digitale wereld aan de slag. We zijn de eerste onderwijskoepel die dit introduceert.”

Op de website die dinsdag gelanceerd werd, vinden leerkrachten praktijkvoorbeelden om in hun lessen met computationeel denken aan de slag te gaan.

Partner Content