Nieuw Vlaams beleid: een halfvol ICT-glas zonder kelner om het te vullen

De Vlaamse regering zal werk moeten maken van een echt ICT-beleid als ze wil slagen in haar opzet om onze economie een stevige boost te geven, zegt algemeen directeur van Agoria ICT Baudouin Corlùy.

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering gaat in de goede richting , maar van een echte sturing voor een ambitieuze digitale agenda is weinig te merken.

Dat een verregaande digitalisering van de overheid kan leiden tot een vereenvoudiging van structuren, processen en een betere en efficiëntere dienstverlening hoeft geen betoog. Dit heeft de nieuwe Vlaamse regering ook begrepen en opgenomen in haar regeerakkoord. En dat is positief. Net zoals het aanmoedigen en valoriseren van nieuwe technologieën waarbij een zogenaamde vierde industriële revolutie wordt voorbereid. Of het samenvoegen van bestaande e-government- en informatieondersteunende diensten van de Vlaamse overheid. Maar hoe resoluut gaat deze regering voor een ICT-gedreven beleid?

Een overkoepelende en beleidsoverschrijdende aanpak ontbreekt duidelijk. Vandaag wordt ICT nog teveel beschouwd als een besparingsmiddel waarbij hier en daar voor optimalisatie wordt gezorgd. Maar verspreid gezaaide initiatieven dienen ook degelijk gestuurd te worden als men wenst te oogsten. En met een reële transversale rol van ICT kan ook vooruitgang bevorderd worden. Een innovatieve benadering waarbij men de huidige werkwijzen in vraag durft stellen en – from scratch – een nieuwe, op ICT-gebaseerde aanpak ontwikkelt, zou ondernemerschap en innovatie bevorderen en verdere economische groei mogelijk maken.

Ook het belang van banencreatie in de ICT-sector dient verder onderstreept te worden. De ontwikkeling van nieuwe technologieën kan extra banen creëren. Hiervoor dienen enerzijds ICT-beroepen bij jongeren gepromoot te worden, waarbij vrouwen en mannen worden klaargestoomd om de vruchten te kunnen plukken van de vierde industriële revolutie. En dit van jongs af aan, dankzij het ontwikkelen van informaticacompetenties en het verbreden van de ICT-kennis tijdens het basis- en het secundair onderwijs. Anderzijds dient de overheid het gebruik van nieuwe technologieën aan te moedigen, onder andere door ze zelf te gebruiken en zo het goede voorbeeld te geven.

Sensibiliseren is ook een belangrijk aspect dat voor verschillende thema’s te weinig aandacht krijgt. Daar is voor de overheid ook een belangrijke rol weggelegd. Het optimaal gebruik van de nieuwe generatie telecommunicatienetwerken vergt een groter bewustzijn van de mogelijke return voor de bedrijven en de burgers. Door ICT-beveiligingsmaatregelen en investeringen te stimuleren, kan het gebruik van toekomstige digitale applicaties worden bevorderd. Mobiliteit kan ook vergemakkelijkt worden als een positief beleid rond het gebruik van mobiele toepassingen wordt gevoerd. Telegeneeskunde zal slechts tot stand komen als de overheid de neuzen van alle actoren in dezelfde richting duwt. De impact van innovatief aanbesteden kan doorslaggevend zijn, op voorwaarde dat de bedrijven hierover voldoende worden ingelicht.

Al bij al oogt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord goed, maar het ICT-beleid is te vaag. Daardoor zullen de bereikte resultaten suboptimaal zijn bij gebrek aan duidelijke sturing. Voor een digitale boost in Vlaanderen is een duidelijke digitale agenda nodig, waarvan de Vlaamse regering resoluut de leiding moet nemen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content