Nieuw Vlaams datamonitoringsysteem voor afval- en materialenstromen

Afvalmaatschappij OVAM gaat een nieuw datamonitoringsysteem in gebruik nemen om afval- en materialenstromen efficiënter op te volgen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt voor het project twee miljoen euro vrij.

Het nieuwe systeem moet in de nabije toekomst niet alleen de productie van afvalstoffen meten, maar ze nadien ook traceren in het recyclageproces. ‘De Vlaming sorteert al zeer goed en net daarom is het des te belangrijker exact te monitoren wat er met deze materialen gebeurt. Ook als deze vrij verhandeld kunnen worden over de landsgrenzen heen of wanneer de Europese regels geen kennisgevingsverplichting opleggen’, zegt minister Demir.

Betere datakwaliteit

De OVAM monitort al sinds de jaren tachtig de productie van huishoudelijk en bedrijfsafval in Vlaanderen. Cijfers worden jaarlijks gerapporteerd en stellen de Vlaamse regering in staat de vorderingen van het Vlaamse afvalbeheer in kaart te brengen. Het huidige systeem is echter niet langer toereikend om de uitdagingen van het materialenbeleid en de circulaire economie te meten, zegt de minister.

Centraal in het nieuwe concept staat dat de data ingezameld zullen worden via bedrijven die professioneel actief zijn in afvalinzameling en -verwerking. Tot nu toe gebeurde dit door de gemeenten voor het huishoudelijk afval en door de individuele bedrijven en ondernemingen voor het bedrijfsafval. De kwaliteit van die data laat echter soms te wensen over, luidt het. Het nieuwe systeem zou moeten leiden tot een betere datakwaliteit.

Voor gemeenten en bedrijven betekent het dan weer een afbouw van de administratieve last, zegt de minister. ‘Bovendien zullen we hen met betere data ook betere feedback kunnen bezorgen over hun prestaties.’

Met het nieuwe datamonitoringsysteem gaat een heleboel onderzoek en ontwikkeling gepaard. Eerder dit jaar werkte de OVAM een eerste proof of concept uit. Dit systeem wordt nu getest met de afvaldata van 2019. Het komende jaar wordt gebruikt om transparantie, dataveiligheid en compatibiliteit met andere systemen te waarborgen. De eerste rapportering staat gepland voor 2022.

Minister Demir maakt voor de ontwikkeling van het systeem twee miljoen euro extra middelen vrij. De OVAM kreeg ook 1,4 miljoen euro extra middelen via het Europese C-Martlife project dat door de OVAM gecoördineerd wordt.

Partner Content