Nieuwe Europese telecomregulator van start (update)

De nieuw opgerichte Europese overkoepelende telecomregulator, BEREC genaamd, staat op poten. Dat is gevolg van de in december goedgekeurde telecomregels.

De nieuw opgerichte Europese overkoepelende telecomregulator, BEREC genaamd, staat op poten. Dat is gevolg van de in december goedgekeurde telecomregels.

In december werd door de Raad en het Europese Parlement een pakket telecomvoorschriften goedgekeurd. Een van de elementen van dat pakket was de oprichting van een Body of European Regulators of Electric Communications, kortweg BEREC. Doel was een koepelorgaan te creëren boven de 27 nationale regulatoren (in België gaat het om het BIPT) om zo de werking van de Europese telecommarkt – goed voor een omzet van 351 miljard euro – op Europees niveau beter af te stemmen. BEREC moet zo ‘Europese Groep van regelgevende instanties’ vervangen, een losse groep van nationale regelgevende instanties die alleen op basis van consensus kon opereren en geen deel uitmaakte van het EU-regelgevingsproces.

In BEREC zetelen de hoofden van de 27 nationale regulatoren. Die worden bijgestaan door een team dat de professionele en administratieve steun verleent. John Doherty, van het Ierse ComReg, is verkozen tot voorzitter in 2010. Chris Fonteijn, van de Nederlandse regulator Opta, wordt in 2011 voorzitter. Voor de meeste besluiten is een tweederdemeerderheid nodig. BEREC zal voornamelijk advies geven over de werking van de telecommarkt van de EU in het algemeen en van de verschillende landen (in samenwerking met de nationale instanties) in het bijzonder.

“Dit nieuwe orgaan zal de nationale telecomregelgevers en de Europese Commissie helpen te zorgen voor samenhangende voorschriften en mededingingsvoorwaarden in de hele EU”, zegt Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie, in een persbericht. Neelie Kroes, EU-commissaris voor mededinging, noemt de oprichting dan weer “een stap in de goede richting zijn van een meer concurrerende telecommunicatiemarkt in Europa.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content