Nieuwe richtlijn over digitale archieven en webartikels

Luc Blyaert was hoofdredacteur bij Data News

De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe richtlijn goedgekeurd die inspeelt op de vraag of digitale artikels al dan niet verwijderd kunnen worden op vraag van betrokken partijen. Het maatschappelijk belang van de informatie weegt daarbij door.

De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe richtlijn goedgekeurd die inspeelt op de vraag of digitale artikels al dan niet verwijderd kunnen worden op vraag van betrokken partijen. Het maatschappelijk belang van de informatie weegt daarbij door.

Redacties krijgen wel eens meer de vraag om een artikel te verwijderen van hun website waarin een persoon of een bedrijf in het verleden in een kwalijk daglicht werd gesteld. Omdat die artikels in de Google zoekrobot vaker hoog worden gerangschikt, wordt dat als storend ervaren.

De Raad voor de Journalistiek wijst er nu op dat de archieffunctie en het maatschappelijk belang van de informatie zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen.

Dit is de richtlijn die zal verschijnen als bijlage bij artikel 22 van de journaliistieke Code :


‘Internet met de eraan gekoppelde zoekmachines heeft de toegankelijkheid van digitale archieven sterk vergroot. Het maatschappelijk belang van zo volledig mogelijke archieven, die getrouw weergeven wat werd gepubliceerd, en het recht op informatie wegen in het beginsel zwaarder door dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen, anonimiseren, niet meer toegankelijk maken of aanvullen van gearchiveerde artikelen, beelden of uitzendingen. Bij vragen hieromtrent maakt de redactie daarom een journalistiek-ethische afweging tussen het maatschappelijk belang van het archief en het recht op informatie enerzijds, en de rechten van de betrokkene, zoals zijn recht op privacy en menselijke waardigheid en recht op vergetelheid anderzijds.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content