NMBS spendeert 100 miljoen euro in 3 jaar aan IT

In het kader van het investeringsplan 2005-2007 dat onlangs goedgekeurd is, gaat de NMBS-groep 100 miljoen euro op 3 jaar investeren aan informatica-aankopen.

In totaal zullen de ondernemingen van de NMBS-groep 4,789 miljard euro spenderen in de komende 3 jaar. Het grootste gedeelte (3,314 miljard euro) zal geïnvesteerd worden door Infrabel, de beheerder van het Belgische spoornetwerk, tegenover 947 miljoen euro voor de NMBS (beheer en commercialisering van de treintransportdiensten) en 528 miljoen euro voor de NMBS-holding (overkoepelende maatschappij van de groep).Het belangrijkste gedeelte van de informatica-investeringen zal gerealiseerd worden door de NMBS-holding (waarvan de informatica-afdeling H-ICT zo’n 1200 mensen tewerkstelt voor een totale bezetting van ongeveer 38.000 medewerkers) die een budget van 100 miljoen euro voorziet voor de “modernisering van de IT”.Van die som gaat 74 miljoen euro naar de informatisering van verscheidene bestuursafdelingen, met name naar de aankoop van programmapaketten voor HR ( vooral een beheerssysteem voor opleiding) en voor de financiën (een ERP-systeem dus, SAP wordt tegenwoordig op poten gezet voor het logistieke beheer). De rest zal dienen voor de aankoop van informaticacomponenten, voor ERP-licenties en voor verscheidene bureautica. Het telefonienetwerk, de viedobewaking en de beveiliging van de installaties zijn eveneens voorzien in het budget.Infrabel heeft trouwens de aankoop van het specifieke informaticamateriaal inschreven in zijn budgettaire post “productiemiddelen” (3 procent van het budget).

Partner Content