Nog Europees privacy werk voor de boeg

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Naast toezicht op de Europese instellingen, heeft de European Data Protection Supervisor in het voorbije jaar ook meegewerkt aan de hervorming van de Europese regelgeving inzake privacy.

De consultaties en adviezen in het kader van het wettelijk kader voor gegevensbescherming stonden in 2013 bovenaan de agenda van de European Data Protection Supervisor (EDPS), en zal dat ook in 2014 blijven, aldus het nieuwe ‘Annual Report 2013’ https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Publications/AR . Ook de ‘Digital agenda’ en de privacy risico’s van nieuwe technologieën kregen de volle aandacht. Dat alles voegde zich bij de primaire taak van de EDPS om toezicht te houden op de naleving van privacy- en gegevensbeschermingsregels door de Europese instellingen zelf. Over dat laatste meldt de EDPS in zijn jaarverslag dat “de meeste EU instellingen goede vooruitgang hebben geboekt inzake de naleving van de gegevensbescherming-regels, hoewel er nog zijn die hun inspanningen moeten vergroten.”

Voor 2014 voorziet de EDPS door te gaan met de adviezen en meer samenwerking met derden, zoals de Privacy-commissies in de Europese landen, evenals het werk in het kader van de nieuwe wettelijke kader voor gegevensbescherming. Daarnaast wordt ook het herstel van het vertrouwen in de relatie met de VS een stevige klus, naast de ondersteuning van de ‘Digitale agenda’ in Europa. Ook het programma inzake ‘freedom, security & justice’, aangenomen in 2010, moet worden afgerond, naast initiatieven rond hervormingen in de financiële sector, belastingfraude en het bankgeheim.

Opvolging niet afgerond

Een resterend pijnpunt is de opvolging van supervisor Peter Hustinx en zijn adjunct Giovanni Butarelli. Nomalerwijze hadden hun opvolgers al eind 2013 bekend moeten zijn, in het bijzonder van Peter Hustinx die verkiest met pensioen te gaan, want de huidige mandaten verliepen op 16 januari van dit jaar. De procedure bleef evenwel zo lang aanslepen, dat Hustinx begin dit jaar een stevige open brief richtte aan Maros Sefcovic, vice-president van de Europese Commissie, met kopies naar het parlement en de Europese raad. Daarin sprak hij zijn “ernstige bekommernis” uit over het uitblijven van hun opvolging, wat de werking van de EDPS zou schaden in een “kritieke periode voor de fundamentele rechten inzake privacy en gegevensbescherming.” Momenteel blijven zowel Hustinx als Butarelli nog op post (allicht tot oktober van dit jaar), in de hoop dat de procedure kortelings toch weer op gang wordt gebracht. Ondertussen doen geruchten de ronde dat de opvolger wel al bekend zou zijn, maar dat die nog tot nader order in zijn huidige positie nodig is en daarom nog niet de overstap zou kunnen maken.

Partner Content