Nog hopen RPG werk op iSeries

Dr lijkt iets beklijvends uit te gaan van de AS/400-iSeries… Na een opleiding graduaat informatica verzeilde Dominik Coegnarts in de rangen van de eindgebruikers, maar onlangs keerde ze terug naar haar wortels. Naar de iSeries.

Niet dat Dominik Coegnarts met die ICT-wens aan een proefstuk toe was. Als scholiere op het Instituut Sancta Maria in Aarschot stapte ze immers in het vierde jaar over van de afdeling handel naar de toen kersverse afdeling informatica waar ze haar eerste IT-ervaring opdeed op Apple IIs. Onze school was vooruitstrevend en informatietechnologie werd aangemoedigd, worden herinneringen opgerakeld. Circa de helft van de klas maakte in 1984 de overstap naar wat toen toch nog onbekend terrein was.Eens de smaak te pakken, volgde Dominik Coegnarts op het Proviciaal Hoger Instituut in Hasselt de cursussen graduaat informatica/boekhouden – hier waren we maar met enkele meisjes – om vervolgens dank zij haar vertrouwdheid met de S/36 in een eerste baan in te stappen. Als eindwerk had ik een klein boekhoudkundig pakket gebouwd.Dominik Coegnarts kwam bij de toenmalige koffiebranderij Java – nu Belgis tweede grootste foodservicebedrijf, dixit hun Website – terecht op een S/36, die echter al spoedig werd vervangen door een S/38 – de rechtstreekse voorloper van de AS/400 en iSeries. Ik werd aangenomen om te fungeren als schakel tussen het softwarebedrijf dat de toepassingen bouwde en de firma zelf. Coegnarts begon met een collega en beiden konden meteen een cursus RPG volgen, heel leuk en graag gedaan!Dat was meteen ook het begin van veertien jaar activiteit op een S/38 (en begin van de jaren 90 een nieuwe AS/400), waarbij Dominik Coegnarts en haar collega al snel haast voltijds bezig waren met het uitvoeren van queries, het onderhouden van bestanden en dies meer tot nog weinig terecht kwam van ons ander werk. Het bedrijf groeide immers snel en we waren de enigen die thuis waren in die queries en het onderhoud. Uiteindelijk werd samen met de nieuwe AS/400 ook nieuwe software aangeschaft en kwamen andere mensen in dienst voor het systeembeheer, waarna Coegnarts stilletjes uit het pure ICT-gebeuren weggroeide. De groei van het bedrijf slokte je op, en iedereen ging er op alle gebieden stevig tegenaan zodat op een pure sales-functie na, ik wel ongeveer alles heb gedaan! Alleen jammer dat ze hierdoor voeling met de ontwikkelactiviteit verloor, want programmeren heb ik altijd boeiend gevonden. Ondertussen ging het veeleer de richting uit van de boekhouding,… het onderwerp dat ze in het middelbaar net uit de weg wou gaan door de overstap naar informatica. Het ging haar echter voor de wind, want ze groeide door tot de rechterhand van de financile directeur.Maar toch,… het was niet echt informatica en de doorgroeimogelijkheden bleken beperkt. Een andere job in een ander bedrijf werd overwogen, maar toen kwam vanuit het bedrijf zelf de mogelijkheid zich te herscholen voor de IT afdeling, want daar was volk tekort. De relaties met die afdeling waren overigens altijd goed gebleven, want we deden het wel zelf op de boekhoudafdeling en trokken ons uit de slag. Concreet kon Coegnarts in augustus 2000 een cursus RPG IV volgen, in het vooruitzicht mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. En dus niet zitten puin ruimen in oude code. Helaas kwam Coegnarts in de praktijk niet aan ontwikkelen toe, wat haar ertoe aanzette weg te trekken om te voorkomen dat haar (ver)nieuw(d)e kennis ongebruikt zou wegdeemsteren. Nee, ik heb de cursus niet gevolgd om vervolgens te vertrekken, beklemtoont ze uitdrukkelijk, maar omdat ik wou ontwikkelen! Dt was de reden voor haar overstap naar iSeries specialist MSP, naast de aantrekkelijke bedrijfscultuur (ik kwam uit een familiebedrijf en zou niet zijn weggegaan als ik hier geen goede sfeer had gevonden). Samen waren die redenen ook voldoende om haar over te halen van een deeltijdse naar een voltijdse job over te stappen.Dat ze een ruime ervaring als eindgebruiker meebrengt, ziet ze als een bijkomend voordeel in haar projecten. Kennis van een bedrijf en het kunnen luisteren naar eindgebruikers, dat leer je niet op school. Evenmin hoe alles samenhangt en clustert in een bedrijf. Haar kennis inzake analyse wil ze wel verder uitbouwen, maar dat inzicht in de werking van een bedrijf slaat ze toch hoger aan. Wat betreft verdere bijscholing zit Coegnarts bij MSP wel goed, want het was precies in dat bedrijf dat ze ook haar cursus RPGIV volgde.Coegnarts was dus voor haar bijscholing de klassieke (zij het sterk gevolueerde!) RPG-omgeving getrouw gebleven. Een keuze opgelegd door haar toenmalige werkgever? Ik wou dat zelf ook. Had ik aangedrongen, dan had het ook anders gekund, want het bedrijf begon net met een Internet sales toepassing, zodat er nood was aan Java[-kennis]. Maar het was gewoon een oude liefde! Een opmerking die Coegnarts onderbouwt met een lofzang over het gemak waarmee eindgebruikers aan de slag kunnen met gewone menugestuurde schermen zonder muizen.Nog crucialer bij het maken van de keuze voor de cursus was de constatering dat er nood was aan kennis van RPG. Het werk lag zich op te stapelen! Ik had daar tot mijn pensioen RPG werk kunnen doen. En dus, ja, ik zie toekomst in die omgeving, klinkt het beslist, want gewoonlijk gaan bedrijven door met software die zijn deugdelijkheid heeft bewezen.De oorspronkelijke RPG met zijn sterke ponskaartkenmerken heeft dan ook in het geheel niets meer te maken met de hedendaagse RPG-wereld, de ILE (Integrated Language Environment) omgeving en de openheid naar de nieuwste toepassingen. Het huidige project van Coegnarts bij Alcon in Puurs – een Nestl bedrijf waarvan de Belgische vestiging onder meer steriele en chirurgische preparaten voor oogbehandelingen produceert – combineert onder meer ILE, PC front ends en RPG toepassingen in de achtergrond. Kortom, over tien jaar ziet Dominik Coegnarts zich nog steeds analyse en ontwikkeling doen, en ja, nog steeds in de iSeries wereld!

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content