Nood aan zinvol keurmerk voor datacenters

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Klanten van datacenters kunnen vandaag hun keuze nog niet laten leiden door een betrouwbaar en zinvol keurmerk. Integendeel, een wirwar van normen biedt slechts een caleidoscopisch beeld van deelaspecten van de goede werking van een datacenter.

Klanten van datacenters kunnen vandaag hun keuze nog niet laten leiden door een betrouwbaar en zinvol keurmerk. Integendeel, een wirwar van normen biedt slechts een caleidoscopisch beeld van deelaspecten van de goede werking van een datacenter.

Zo belicht een populaire kpi als pue (power usage effectiveness) slechts één deelaspect van het milieubeleid van zo’n center. Door het ontbreken van een keurmerk kunnen datacenters zelf ook hun investeringen in een rist van normen niet eenduidig uitspelen.

“Als een keurmerk wordt ontwikkeld, moet dit de volledige activiteit van datacenters dekken”, meent Laurens Van Reijen, managing director van LCL. “Gaande van operationeel beheer, over de uitbouw van de infrastructuur tot financiële zekerheid van de operatie.” Hij ziet dit bij voorkeur op Europees vlak gebeuren, door een gevarieerde groep van stakeholders.

Ook de adviseurs rond datacenters moeten orde op zaken stellen. Het kan niet de bedoeling zijn meer dan 700.000 euro aan advies te moeten uitgeven, vooraleer een certificaat wordt bekomen, meent Van Reijen, of dat klanten zwakke adviezen krijgen (zoals een ‘ok’ voor datacenters die te dicht bij elkaar liggen). Een keurmerk ontslaat de klant sowieso niet van de plicht zelf ook zijn huiswerk te doen. Kortom, “de nood aan een keurmerk is hoog, maar het zal niet evident zijn die te ontwikkelen”, aldus Van Reijen.

Partner Content