OIVO: “Belgacom overtreedt privacywet” (update)

Consumentenorganisatie OIVO heeft bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de dienst controle en bemiddeling van de federale overheidsdienst Economie klacht ingediend tegen Belgacom “voor een onwettige en op zijn minst aanvechtbare praktijk”.

Consumentenorganisatie OIVO heeft bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de dienst controle en bemiddeling van de federale overheidsdienst Economie klacht ingediend tegen Belgacom “voor een onwettige en op zijn minst aanvechtbare praktijk”.

Het OIVO klaagt een vermelding aan die op facturen van Belgacom staat. Die omvat dat”klantgegevens die opgenomen zijn in de bestanden van een entiteit van de Belgacom Groep (Belgacom N.V., Belgacom Mobile, Telindus, Skynet), door elke entiteit van de Belgacom Groep gebruikt kunnen worden voor het klantenbeheer en om commerciële informatie toe te sturen”. Belgacom voegt daaraan toe dat als de klant zulke informatie niet wenst te ontvangen, hij contact moet opnemen met de klantendienst.

Die vermelding is volgens het OIVO in twee opzichten strijdig met de privacywet. “Ten eerste wordt de wet overtreden omdat Belgacom geen vrije, specifieke en geïnformeerde instemming van de betrokken persoon heeft kunnen verkrijgen”, luidt het. “Daarnaast lijkt ook de wettelijke voorwaarde overtreden die zegt dat iedereen zich gratis en zonder motivering mag verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Belgacom stelt immers voor aan de consument die de commerciële informatie niet wenst te ontvangen, om contact op te nemen met de klantendienst, terwijl we vaststellen dat er nergens op de factuur een telefoonnummer van die klantendienst vermeld staat.”

Belgacom zou de klacht intern aan het nakijken zijn, maar woordvoerder Jan Margot wil – in afwachting van meer informatie – al kort reageren. Hij zegt verbaasd te zijn door manier van communiceren bij OIVO. “De eerste interne signalen lijken erop te wijzen dat OIVO ons niet gecontacteerd heeft over die vermelding. We vinden het vreemd dat ze de zaak zo aanpakken, ter wille van hun eigen promotie.”

“De vermelding op de facturen is net bedoeld om de klant op z’n rechten te wijzen”, zegt Margot over de inhoud van de klacht. “Daarenboven worden klanten overal om de oren geslagen met ons gratis nummer waarop ze ons kunnen contacteren.” Het enige nieuwe zou volgens Margot kunnen zijn dat Telindus nu ook deel uitmaakt van de Belgacom Groep. “Maar een residentiële klant zal toch nooit gecontacteerd worden door iemand van Telindus?”

Update (14u20): Jan Margot bevestigt nu stellig dat OIVO op geen enkele manier contact heeft genomen met Belgacom. “Dat vinden we een vreemde manier van werken.” Bovendien vergist de organisatie zich van doelwit, aldus Margot. “Belgacom heeft wel degelijk alle maatregelen genomen om mensen te informeren over het gebruik van hun gegevens, met de instelling van een gratis nummer om daarop uit te schrijven. Voorts zijn de algemene voorwaarden eind december aangepast en heeft sindsdien elke factuur op de keerzijde dezelfde clausule plus het gratis nummer staan. Daarnaast krijgt elke nieuwe klant een welkomstbrief met die informatie.” Het bewijs dat het nummer werkt, is dat precies 13.592 klanten ernaar hebben gebeld, meldt Margot.Voorts zegt hij dat er ook juridisch geen vuiltje aan de lucht is. “We hebben die clausule net toegevoegd uit respect voor de privacywetgeving. Want de wet schrijft niet voor dat het gebruik van klantengegevens voor marketing- en informatiedoeleinden ‘opt-in’ is, maar wel dat ‘opt-out’ volstaat.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content