Online omdat je de deur niet uit mag

© Monkey Business - Fotolia
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Jongeren zitten massaal online in sociale media omdat ze van hun ouders de deur niet uit mogen, aldus een Microsoft researcher.

In haar boek ‘It’s complicated: the social life of networked teens’ relativeert Danah Boyd, een onderzoekster bij Microsoft, de overmatige tijd die jongeren online besteden in sociale media en andere ontmoetingssites. Haar stelling is dat die jongeren niet meer en anders doen dan vroegere generaties, maar het nu online doen omdat ze van hun ouders niet meer zomaar de deur uit mogen. Zagen ze elkaar vroeger op straat, speelpleinen of in winkelcentra, dan worden die buurten en plaatsen nu als te gevaarlijk beschouwd door de ouders. Uit haar gesprekken met jongeren in het kader van het onderzoek bleek dan ook hun frustratie over de onrust rond hun online gedrag.

Ook de vrees over groeiend pestgedrag moet worden gerelativeerd. Het groeiend probleem lijkt immers meer kwalitatief van aard te zijn, dan kwantitatief. Online pestgedrag treft het slachtoffer immers sneller en in bredere kring, dan bij pesten in specifieke situaties, in beperktere groep. Wat vroeger slechts een probleem was met een kleine groep pesters, kan zo snel uitgroeien tot pesten in grote en brede kring, en zo een veel hardere impact hebben, waar allicht heel wat moeilijker nog kan mee worden omgegaan of tegen te verdedigen va lt. “Online maakt het meer zichtbaar,” stelt Danah Boyd in een gesprek met MIT Technology Review. Veeleer dan de technologie te beschuldigen, zou er meer aandacht moeten worden besteed aan de geestelijke gezondheidsproblemen [waarvan het pest- en asociaal gedrag de uiting zijn]. Ook moeten jongeren meer en beter de nodige skills worden aangeleerd om met elkaar om te gaan.

Danah Boyd stelt tevens dat jongeren ook niet minder belangstelling hebben voor privacy, ondanks hun online gedrag. Ze willen wel in het publiek onder de mensen zijn, maar niet publieke eigendom (’to be in public, but not be public’).

Hoewel een studie op basis van gesprekken met Amerikaanse jongeren, valt niet te ontkennen dat ook in België er een evolutie is om kinderen en jongeren van de straat te houden, zowel omwille van veiligheidsredenen als omwille van (vermeend) verstorend gedrag. Allicht zou het interessant zijn om het online gedrag van jongeren die elkaar wel geregeld ‘live’ ontmoeten te onderzoeken (minder omdat ze elkaar vaak zien, of meer omdat ze meer met elkaar delen, of een mix?).

Partner Content