Ook Franse Gemeenschap wil van GIEI af

Net zoals het Waalse Gewest en met dezelfde argumentatie maakt de Franse Gemeenschap zich op om het contract met GIEI op te zeggen. De analyse van de situatie en van de contractuele voorwaarden werd nochtans eerder uitgevoerd dan die van het Gewest.

Net zoals het Waalse Gewest en met dezelfde argumentatie maakt de Franse Gemeenschap zich op om het contract met GIEI op te zeggen. De analyse van de situatie en van de contractuele voorwaarden werd nochtans eerder uitgevoerd dan die van het Gewest.

In tegenstelling tot het Waalse Gewest, dat om contractuele redenen een opzegtermijn van 3 jaar moet hanteren, kan de Gemeenschap het contract na een jaar opzeggen (te beginnen van de eerste dag van het burgerlijke jaar die volgt op de opzegging). Dat betekent dat de diensten van de GIEI voor de Franse Gemeenschap aflopen op 31 december 2009. De opzeggingsbrief zou voor 15 maart bij de GIEI moeten aankomen.

Die periode van een jaar zal zeker nodig zijn om de nodige maatregelen te nemen voor de overname van projecten, applicaties en infrastructuur en om toekomstige aanbestedingen te doen, klinkt het bij de Etnic (Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté Française).

De oefening om de it opnieuw in huis te nemen en de reorganisatie van ieders opdrachten lijkt gemakkelijker te zullen worden dan voor het Gewest. Om verschillende redenen: het aantal applicaties is minder belangrijk, er is al een begin gemaakt van de overname van bepaalde applicaties, de Etnic beschikt over een hostinginfrastructuur (servers) die kan worden ingeschakeld voor wat weer in huis gehaald wordt evenals ontwikkelteams die bijvoorbeeld al de applicaties voor onderwijs onder hun hoede hebben, … Maar daar stopt het positieve nieuws. De verandering van leverancier zal heel wat op z’n kop zetten. Op een jaar tijd is het onmogelijk om alle applicaties te ‘re-internaliseren’. Het zal hoogstwaarschijnlijk zaak zijn om nieuwe dienstenleveranciers aan te spreken die continuïteit kunnen garanderen.

Het is de roeping van de Etnic, zo klinkt het daar, om de fundamentele applicaties (beheertoepassingen voor de sectoren onderwijs, cultuur, jeugdhulp, …) opnieuw in eigen beheer te nemen. Onmogelijk om op een jaar tijd aan een functionele migratie te beginnen of aan het herschrijven van de toepassingen, pistes die Siemens Business Services nochtans wel noemde in de haalbaarheidsstudie van 2006.

Kan je de applicaties in hun huidige vorm trouwens zomaar toevertrouwen aan een nieuwe partij of moet je gaan voor een technische migratie? Maar zelfs dat lijkt een onbegonnen zaak. SBS schatte bijvoorbeeld dat de technische migratie van enkel de SigmaGed-toepassing (voor jeugdhulp) idealiter over 30 maanden gespreid zou worden. Een migratie voor overjaarse systemen en voorbijgestreefde functionaliteiten dan maar.

De haalbaarheidsstudie van SBS onthulde ook de omvang van de financiële inspanning én de onmogelijkheid om daaraan te voldoen binnen de context van de huidige middelen van de Etnic. Er moeten dus nieuwe middelen worden vrijgemaakt. Een aanvullende dotatie van 600.000 euro, die vorig jaar ingediend werd voor de begroting van 2008, werd afgewezen. De aanvraag werd gedaan voor er sprake was van het opzeggen van het contract van de GIEI. Nu de situatie gevoelig veranderd is, zal de Gemeenschap misschien wel de nodige middelen vinden?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content