Ook Vlaamse gemeenten blijven elektronisch stemmen

Vrijwel in alle Vlaamse gemeenten waar in het verleden elektronisch kon gestemd worden, zal dat in juni ook kunnen.

Vrijwel in alle gemeenten in Vlaanderen waar in het verleden elektronisch kon gestemd worden, zal dat bij de komende parlementsverkiezingen in juni ook kunnen.

Dat blijkt uit een bevraging bij de gemeentebesturen door de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG). Bij de vorige verkiezingen kon in 143 van de 308 Vlaamse gemeenten elektronisch gestemd worden, wat ongeveer overeenkomt met één Vlaamse kiezer op twee.

“91 procent van de gemeentebesturen waar elektronisch gestemd kon worden, antwoordde bevestigend op de vraag of dat nu ook het geval zal zijn. De overige 9 procent heeft nog niet beslist, maar verwacht dat dat eveneens het geval zal zijn. Sommige besturen die nog op papier stemden, geven aan dat ze – vooral omwille van de moeilijkheid bij het vinden van mensen voor de telbureaus – vragende partij zijn om elektronisch te stemmen, maar dat kan natuurlijk niet meer bij de komende verkiezingen”, aldus Herman Callens (VVSG).

De stemcomputers waarmee moet worden gestemd, zijn reeds geruime tijd afgeschreven, maar er zal volgens Callens nog steeds zonder problemen mee kunnen gestemd worden. “Het zijn immers oerdegelijke machines en de ict-onderdersteuning door Steria blijft gewaarborgd. Normaliter had bij de federale verkiezingen in 2011 een federaal proefproject gelopen met nieuwe stemcomputers. Bedoeling was deze in 2012 te veralgemenen, maar door de huidige politieke crisis zal dit project wellicht weer vertraging oplopen”, aldus Callens.

Bron: Belga

Partner Content