Open brief: ‘Achterhaalde usb-taks is symptoom van gebrek aan toekomstvisie’

Een reeks internetondernemers schrijft een open brief aan de politiek en aan de bedrijfswereld over de ‘usb-taks’.

Een reeks internetondernemers schrijft een open brief aan de politiek en aan de bedrijfswereld over de ‘usb-taks’.

“Het debat rond de uitbreiding van de Auvibel-taks, ook wel gekend als de ‘usb-taks’, is voor ons als internetondernemers een gelegenheid om onze bezorgdheid uit te drukken voor de toekomst. De informatie- en communicatietechnologie is één van onze speerpuntsectoren, en heeft een grotere impact op onze leefomgeving dan sommigen in de politiek en daarbuiten lijken te denken.

Vandaag wordt er enkel overleg gevoerd met groepen en sectoren die belangrijk waren in het verleden. De besluitvorming blijft daardoor gericht op het handhaven van belangen uit dat verleden, in plaats van op de uitdagingen van de toekomst in te gaan. In onze visie moeten de standpunten van deze belangengroepen steeds afgetoetst en afgewogen worden tegen de groeikansen van de informatiemaatschappij en de ondernemingen die haar vorm geven. De belangen uit het verleden moeten dringend geconfronteerd worden met de visie van de huidige gangmakers, en dat zijn niet enkel de industrieën uit het verleden.

– Grenzenloos: Het internet kent geen grenzen. Hoe harder de tang wordt dichtgeknepen met oude begrippen als staten en regio’s, hoe sneller die concepten zichzelf zullen uitsluiten uit de informatiemaatschappij. Het begrip “staat” groeide aan belang tijdens de industriële revolutie, toen de belangrijkste productiemiddelen geografisch gebonden waren. Vandaag zijn die hulpbronnen virtueel, mobiel, ‘in the cloud’. En dus zullen cashflow en toegevoegde waarde daar ontstaan waar de omgeving, de infrastructuur en het juridisch-fiscaal kader dat optimaal mogelijk maken. Hoe meer regels, taksen en onzekerheid, hoe sneller de internetondernemers België zullen verlaten.

– Van tastbaar naar virtueel: De virtualisering brengt met zich mee dat fysieke concepten uit de oude wereld veranderen of verdwijnen. De binding tussen inhoud en drager is niet langer eenduidig en de Auvibel-taks gaat aan die realiteit voorbij. Door het feit dat enkel de gevestigde industriën bij het overleg worden betrokken, wordt hun waarheid als toekomstbeeld geëxtrapoleerd. De visie die daaruit ontstaat is niet correct. Eén voorbeeld: inhoud is vandaag een veel ruimer begrip dan enkel tekst, muziek en films. Waarom kunnen groepen die nog vastzitten aan het verleden (muziekindustrie, boeken & krantenuitgevers) wél taksen innen, maar andere groepen (weblogs, user generated content, gaming, open source software) niet? En waarom wordt er belasting geheven op content die op geheugenkaarten en harde schijven staat, maar niet voor content die als “software as a service” (SaaS) wordt aangeboden of “in the cloud” draait? Waarom de één wel, de ander niet? En waar ligt het verschil?

De impact van dit vasthangen aan het verleden gaat verder dan de Auvibel-taks. Het gaat over het kader waarin een nieuwe wereld kan gecreëerd worden door ondernemers die vooruit willen. Het gaat over rechtszekerheid voor e-commerce, over beschikbare bandbreedte en kartelvorming, over taksen en regels die gecreëerd worden aan een tempo dat niet meer bij te houden is. Elke barrière die een Staat opwerpt, zal veel sneller leiden tot reactie en de reactie zal veel meer impact hebben dan in de tastbare wereld: internetbedrijven zullen verkassen naar het buitenland, nieuwe bedrijven zullen niet eens overwegen om vanuit België te starten. Servers zijn snel verplaatst, programmeurs werken van op afstand, transactiestromen worden omgeleid.

Innovatie komt in de meeste gevallen niet voort uit het gradueel verbeteren of lineair extrapoleren van bestaande concepten en technologieën, maar uit disruptieve modellen die verouderde systemen overbodig maken. De achterhoedegevechten van achterhaalde systemen hinderen innovatie. We willen het internet ruimer zien dan enkel als gemakkelijk distributiemedium waar gretig wordt opgesprongen, maar waarin de overheid botte wetten moet maken om inkomsten te compenseren voor distributiemodellen uit het verleden.

Laten we het internet omarmen en de consequenties van een peer-to-peer wereld aanvaarden.

Daarom vragen we een duidelijke en klare langetermijnvisie die niet beperkt blijft tot de belangen van organisaties en industrieën uit het verleden, maar die gebruikt maakt van de maximale kansen die het internet biedt. Wij vragen met aandrang dat daarbij een expertengroep van ondernemers betrokken wordt, met ervaren mensen die kunnen helpen om deze visie vorm te geven. Meng ‘old school’ met ‘new school’!

Zorg voor een duidelijke, eenvoudige en stabiele structuur wat betreft wetgeving, fiscale reglementering en ondernemingskader. Laat ons weten waar we aan toe zijn, nu en in de toekomst. En laat ons weten of we hier voor onze bedrijven überhaupt nog een toekomst mogen zien.

Durf van de internetondernemers engagement vragen op langere termijn, en geef in ruil zekerheid voor een stabiel kader op lange termijn.

Onze kritiek is constructief bedoeld, maar daarom niet minder getuigend van bezorgdheid. We hebben Belgische bedrijven aan de top van de informatiemaatschappij, ontsproten in België, gehuisvest in België, groeiend in België. We stellen de vraag aan ieder van jullie: van belangenorganisatie tot politicus. Willen we samen groeien?”

In naam van:Lorenz Bogaert, Co-Founder & CEO, NETLOG NVDries Buytaert, Founder & projectleader of Drupal, co-founder and CTO of Acquia, co-founder of MollomPieter Casneuf, gedelegeerd bestuurder, ADAM Software, adamsoftware.net Jo Caudron, Founding Partner, Dear MediaErik Evrard, CEO, Evrard Consulting NVGery Pollet, Founder & Entrepreneur, ZapFiLuc Van Braekel, consultant, ondernemer, blogger, Intersight nv, LVB.net

Dit opiniestuk verscheen ook in deze vorm in de krant De Tijd.

Partner Content