Open source dringt door tot bedrijfskritieke toepassingen

Uit onderzoek van Forrester in opdracht van it-dienstenbedrijf Unisys blijkt dat open source doordringt tot de meest kritieke punten van de ict-infrastructuur. Ondersteuning blijft echter het tere punt.

Forrester voerde het onderzoek uit bij zo’n 500 beslissingnemers van bedrijven in Europa en Amerika. 62 procent van de bevraagden ziet het gratis karakter van open source als erg aantrekkelijk. Bijna 80 procent noemt onder meer de ondersteuning van open standaarden, het onbeperkte gebruik van code en het niet vasthangen aan één leverancier als troef.Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat open source toepassingen al op echt bedrijfskritieke punten van de ict-infrastructuur draaien. Ook in databases, webservers en applicatieservers is open source schering en inslag (79 procent).77 procent noemt open source essentieel om een hogere it-efficiëntie te bekomen (meer doen met minder). 57 procent vindt dat open source de overstap naar een service oriented architecture (soa) vereenvoudigt.De grootste leemte die het open source concept bevat, is het gebrek aan degelijke ondersteuning, advies, integratie en andere diensten. 74 procent van de bevraagden uitte daarover zijn bezorgdheid. Unisys, dat de studie bestelde, wijst in die context weinig verbazend naar zichzelf als open source dienstenleverancier.

Partner Content