Open Vld: “Regering moet cybercriminaliteit dringend aanpakken”

. © .

Martine Taelman van Open Vld vindt dat de nationale strategie tegen internetcriminaliteit dringend concreet ingevuld moet worden, omdat “de schade door cybercrime zowel mensen en bedrijven als de overheid treft.”

Martine Taelman, Open Vld-fractieleidster in de Senaat, wil dat de regering dringend werk maakt van de concrete invulling van de nationale cyberstrategie, die eind vorig jaar goedgekeurd werd.

Investering van 20 miljoen euro De uitvoering van die cyberstrategie vergt een investering van 20 miljoen euro, gespreid over vier jaar, aldus staatssecretaris voor Modernisering van de Overheid Hendrik Bogaert.

Volgens Taelman en Bogaert is deze investering prioritair, omdat “de schade door cybercrime hoog oploopt en zowel mensen en bedrijven als de overheid treft”.

Honderden miljoenen euro schade mogelijk Studies hebben aangetoond dat de schade kan oplopen tot honderden miljoenen euro, zo verklaarde Bogaert onlangs in de Senaat. Het totale kostenplaatje voor 2011 was volgens het Norton Cybercrime Rapport 347,5 miljoen euro, vult Martine Taelman aan.

Nieuwe bedreiging van niet-militaire aard De senatrice wijst erop dat cybercriminaliteit in het regeerakkoord omschreven wordt als een nieuwe bedreiging van niet-militaire aard. In de kadernota Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken wordt onder meer gepleit voor het ter beschikking stellen aan politie en justitie van de nodige wettelijke instrumenten om de informaticacriminaliteit efficiënt te bestrijden, voor het ontwikkelen van een nationale cyberstrategie en van een integraal en geïntegreerd beleid inzake de informatieveiligheid in België.

Martine Taelman hoopt dan ook dat bij de volgende begrotingsbesprekingen de nodige middelen zullen worden ingeschreven. (Belga/MI)

Partner Content